Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AKt-02 Leergroep klassieke talen 1ste graad

Doelstellingen:
 • Leraren leren het nieuwe leerplan klassieke talen van de eerste graad van binnenuit verder kennen.
 • Leraren ontwikkelen samen materiaal dat bij dit leerplan aansluit.
Doelgroep:

Leraren Latijn van het eerste jaar.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Tijdens de regionale vakvergadering bleek de behoefte aan samenwerken. Dat gaan we dus doen, vraaggestuurd, om de modernisering met het nieuwe leerplan in de eerste graad waar te maken. Ik zal jullie telkens ruim op voorhand vragen wat jullie noden zijn. Ik zorg voor de noodzakelijke maar minimale input zodat er zoveel mogelijk tijd kan gaan naar samenwerken.

Voor de eerste bijeenkomst hoorde ik al de vraag naar samen examens opstellen.

Bij de inschrijving kan je al aangeven waaraan je wil werken en enkele weken vooraf zal ik jullie noden ook nog per mail ophalen.

Strategie en methode:

In een kort plenum beantwoord ik binnengekomen vragen. Verder wordt er in groep(en) gewerkt aan concreet materiaal.

Bijkomende info:

Voor de eerste sessie ligt de locatie vast. De twee volgende sessies houden we liefst telkens in een andere school van een deelnemer. Tijdens de eerste sessie wordt afgesproken welke scholen dat zullen zijn.

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
 • de deelnemers nemen hun lesmateriaal van het eerste jaar mee;
 • de deelnemers nemen al dan niet digitaal het specifieke materiaal mee dat op voorhand per mail zal doorgegeven worden;
 • de deelnemers zijn bereid materiaal te delen;
 • de deelnemers nemen een (digitaal) leerplan mee;
 • de deelnemers brengen indien mogelijk een laptop of tablet mee.

Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 13 november 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Lehembre Dietske
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 21 november 2019
   PB Regio Antwerpen Noorderlaan 108 2030 Antwerpen (kaart)
   van 13:30 tot 16:30
  • maandag 17 februari 2020
   Lesplaats nog niet gekend (kaart)
   van 13:30 tot 16:30
  • woensdag 27 mei 2020
   Lesplaats nog niet gekend (kaart)
   van 13:30 tot 16:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.