Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABu-02 Netwerk directeurs BuO oktober 2019

Doelstellingen:
  • Directies informeren over beleidsbeslissingen.
  • Directies bevragen over pedagogische, didactische, administratieve en organisatorische noden.
  • Op een informele en formele wijze groep vormen.
  • Wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de directeurs BuSO enerzijds en de PB Antwerpen, katholiek onderwijs vlaanderen en externe organisaties anderzijds.
  • Gemeenschappelijke standpuntbepaling t.a.v. deze organisaties
  • Visie ontwikkelen ten opzichte van de eigen school, het diocees, het katholiek onderwijs vlaanderen en de overheid
  • Gesprek voeren rond de werking van ondersteuningsnetwerken
Doelgroep:

Directies buo

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

0nthaal

Verwelkoming en kennismaking nieuwe directies

Rondgaan/overlopen snoetenboekje

Septembertelling (Bart)

Pilootproject leerlingenvervoer stavaza

Ondersteuningsnetwerken

-       focusgroep type BA : Ellen Wolfs

-       infomomenten ONW

Nieuws + voorbereiding andere overlegorganen

-  directiecommissie: verslag eventueel voorbereidende taken

-  VONC/ VOBbuso/ VO bubao

- posters handelingsplanning

- Verpleegkundige handelingen

- inschrijvingsdecreet

Bevraging studiedag

Planificaties /toekomstige

- aanvraag T9 : IMG : samenzitten Regenboog, Tongelsbos, …

- type 2 gesprekken KKI, Ark, Berkenbeek, Katrinahof

Toelichting werkgroep EMG: Michelle V

Bijkomende info:

de syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 6 oktober 2019 inschrijven en tot en met zondag 29 september 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Schoofs Hans
Van Dun Martine
Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Buitengewoon Secundair Onderwijs De Markgrave (Inschrijven afgesloten)
Markgravelei 81
2018 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 7 oktober 2019 van 09:00 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.