Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AMs-02 Leergroep Mens en Samenleving 13 januari 2020

We willen leraren ondersteunen in het implementeren van het nieuwe leerplan. 

Doelstellingen:

We gaan samen dieper in op het leerplan: we bestuderen de thema’s, de leerplandoelen, de juiste beheersingsniveaus.
Het netwerk wil je de nodige ondersteuning bieden in je dagelijkse klaspraktijk, je tools geven om concreet aan de slag te gaan en je nog meer plezier in het nieuw vak doen beleven.

Doelgroep:

Leraren Mens en Samenleving

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

We gaan samen dieper in op het leerplan: we bestuderen de thema’s, de leerplandoelen, de juiste beheersingsniveaus.
Het netwerk wil je de nodige ondersteuning bieden in je dagelijkse klaspraktijk, je tools geven om concreet aan de slag te gaan en je nog meer plezier in het nieuw vak doen beleven.

Strategie en methode:

Lerende leergroep

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 10 januari 2020 inschrijven en tot en met zondag 5 januari 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Raemdonck Annette
Dubaere Liesbet
Cuypers Anne-Lise
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 13 januari 2020 van 13:00 tot 15:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.