Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ALi-01 EHBO: nieuw in het leerplan LO van de eerste graad.

Met behulp van een PowerPoint en enkele filmpjes zie je hoe je een introductie kan geven. Daarna ga je in groepjes aan de slag om de verschillende technieken te oefenen. Heel bruikbaar voor je les.

Doelstellingen:

Leraren de nodige kennis en tools bijbrengen om de nieuwe leerplandoelen rond EHBO te implementeren in de eerste graad.

Doelgroep:

Leraren eerste graad secundair onderwijs

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Leerlingen moeten een aantal basisstappen, kenmerken, risicofactoren en technieken van eerste hulp bij ongevallen en noodsituaties kunnen toelichten, sommige technieken moeten ze ook kunnen toepassen.  

Je krijgt een kant en klaar pakket aangeboden. Met behulp van een PowerPoint en enkele filmpjes zie je hoe je een introductie kan geven. Daarna gaan jullie in groepjes met een doorschuifsysteem aan de slag om zo de verschillende technieken te oefenen.

Strategie en methode:

Workshop

Bijkomende info:

Lesgever: Jana Van Opstal

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 2 december 2019 inschrijven en tot en met maandag 25 november 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 35,00 Euro
Lesgever: Van Roey Anke
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Sport Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 9 december 2019 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.