Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AKw-01 Inleidende sessie netwerk kwaliteit

Er wordt van scholen verwacht dat ze de kwaliteit van hun onderwijs bewaken en verbeteren. Maar waarover hebben we het als we over kwaliteit praten? Hoe krijgen we correct zicht op de kwaliteit van onze school? En hoe kunnen we onze onderwijskwaliteit continu verbeteren? 

Doelstellingen:

De deelnemers:

 • kennen de wettelijke bepalingen i.v.m. kwaliteitsbewaking
 • weten welke aspecten deel uitmaken van kwaliteitsontwikkeling
 • reflecteren over kwaliteitsontwikkeling in de eigen school aan de hand van de kwaliteitsverwachtingen uit het OK
 • geven input om een lerend netwerk rond kwaliteit op te starten
Doelgroep:

Directies, middenkader, kerngroepen kwaliteit van SO

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

In de media klinkt dat de kwaliteit van ons onderwijs achteruit gaat. Als scholen vinden we kwaliteitsvol onderwijs nochtans onze kernopdracht. Hoe krijgen we hier zicht op? Hoe werken we er continu aan? Hoe nemen we iedereen mee in dit verhaal?

 

Tijdens deze inleidende sessie exploreren we met jullie hoe je met het referentiekader onderwijskwaliteit aan de slag kan op school. Daarnaast onderzoeken we jullie leernoden zodat we hiermee de contouren voor het lerend netwerk kunnen uitzetten.

‘Een lerend netwerk betekent samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk van leerkrachten en schoolleiding om zo het onderwijs aan de leerlingen te verbeteren’ (E. Verbiest).

Strategie en methode:

Interactieve sessie - workshop

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

 • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
 • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze sessie is de startsessie voor een lerend netwerk. Om deel te nemen aan het netwerk verwachten we dat je deze sessie hebt gevolgd.


Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 8 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Smeyers Yolanda
Debbaut Bart
Van Luppen Veerle
Dewulf Anne
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Sint-Victorinstituut (Inschrijven afgesloten)
Kasteelplein 20
2300 Turnhout (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 2 december 2019 van 13:00 tot 16:00
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
 • Reeks 2: (Voorbij)
  • woensdag 4 december 2019 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.