Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-18 Leergroep onthaalonderwijs

Doelstellingen:

De deelnemers stellen leervragen over het onthaalonderwijs en zoeken samen met andere deelnemers antwoorden. De deelnemers wisselen uit over leerervaringen. Ze verdiepen op een interactieve manier hun kennis over o.a.:

1.Onthaalonderwijs situeren in een breder kader. 2.Stilstaan bij factoren voor een goed onthaalbeleid. 3. Zicht krijgen op het verloop van een 2de taal verwerving. 4. Kennis maken met concrete materialen.

5.Nadenken over de individuele aanpak van de onthaalleerling en de bredere aanpak : hoe gaan we om met de diversiteit en de heterogeniteit in de reguliere klas.6. Stilstaan bij observatie en evaluatie van een AN- leerling.

Doelgroep:

Middenkader, onderwijzend personeel BaO.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

(De invulling gebeurt vanuit concrete vraagstelling en ervaringsuitwisseling.)

1. Hoe kunnen we rekening houden met de beginsituatie van de AN-leerlingen ? Waarmee komen ze binnen ? Wat hebben ze nodig ? 2. Wat zijn aandachtspunten voor de praktijk rekening houdend met wetgeving en ons referentiekader ? 3. Hoe kan je de AN-leerling en zijn ouders zo goed mogelijk onthalen zodat hij zich welkom voelt op school? 3. Taalvaardigheidsonderwijs : taal leer je niet alleen. Welke fasen komen voor in het verwerven van een tweede taal. Hoe kan je taalverwerving stimuleren ? Hoe bouw je rijke contexten op ? 4. Ingaan op concrete materialen.

5. Wat zijn prioritaire en niet-prioritaire doelen voor de AN-leerling?  Welke tips en aandachtspunten neem ik mee om de wisselwerking en integratie in de reguliere 

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Aanwezig zijn op alle bijeenkomsten en bereid zijn eigen praktijkvoorbeelden te willen delen.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 11 november 2019 inschrijven en tot en met maandag 4 november 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 55,00 Euro
Lesgever: Nys Katrijn
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
DocAtlas Turnhout (Inschrijven afgesloten)
Grote Markt 44
2300 Turnhout (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 12 november 2019 van 09:00 tot 12:00
    • maandag 20 januari 2020 van 09:00 tot 12:00
    • donderdag 13 februari 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.