Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AWi-03 2020-02-06 - Inspiratie- en werkdag wiskunde 1ste graad B-stroom

Doelstellingen:

Deelnemers

  1. verdiepen hun kennis van het nieuwe leerplan;
  2. vertalen de doelen naar de praktijk;
  3. delen praktijkideeën;
  4. netwerken met elkaar.
Doelgroep:

Leraren wiskunde 1ste graad B-stroom

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Tijdens de vorige inspiratie- en werkdag wiskunde verkenden we de doelen van de rubriek ‘data en onzekerheid’.

Op vraag van de deelnemers krijgt deze sessie atelierallures: we ontwikkelen samen lesplannen voor deze doelen, gespreid over de eerste graad B-stroom.

Daarnaast reflecteren we over de eerste ervaringen met beschrijvende statistische onderzoekjes op maat.

Was je er nog niet bij? Sluit dan zeker aan! 

De deelnemers aan de inspiratie- en werkdag wiskunde kiezen het onderwerp van de volgende inspiratie- en werkdag. 

Strategie en methode:

Informatief luik - Interactief luik - Zelfreflectie

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 2 februari 2020 inschrijven en tot en met woensdag 29 januari 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Van Huffel Ria
Vermeyen An
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 6 februari 2020 van 13:30 tot 16:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.