Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABu-08 Netwerk directeurs BuSO 5 november 2019

Doelstellingen:
  • Directies informeren over beleidsbeslissingen.
  • Directies bevragen over pedagogische, didactische, administratieve en organisatorische noden.
  • Op een informele en formele wijze groep vormen.
  • Wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de directeurs BuSO enerzijds en de PB Antwerpen, katholiek onderwijs vlaanderen en externe organisaties anderzijds.
  • Gemeenschappelijke standpuntbepaling t.a.v. deze organisaties
  • Visie ontwikkelen ten opzichte van de eigen school, het diocees, het katholiek onderwijs vlaanderen en de overheid
  • Gesprek voeren rond de werking van ondersteuningsnetwerken
Doelgroep:

Directies buso

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

0nthaal en verwelkoming

Afwijkingsuren

Pilootproject leerlingenvervoer stavaza

Nieuws + voorbereiding andere overlegorganen

-  DCBao verslag eventueel voorbereidende taken

-  VONC/ VOBbuso/ VO bubao

-

Inschrijvingsdecreet Tom Vermeulen

Gesprek Hervorming buso OV3

Gesprek Type 2 lln

Voorstel studiedag

Varia

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 4 november 2019 inschrijven en tot en met maandag 28 oktober 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Schoofs Hans
Van Dun Martine
Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Tongelsbos Buitengewoon Se cundair Onderwijs (Inschrijven afgesloten)
Oevelse dreef 20
2260 Westerlo (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 5 november 2019 van 12:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.