Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AFr-04 2020-02-06 - Leergroep van leraren Frans rond vijf actuele thema’s

Doelstellingen:

Samenwerking in  richting- en graad-overschrijdende THEMA-groepen

Alle leraren Frans grijpen de kans om samen -via vorming, overleg en concrete uitwisseling- een doeltreffend antwoord te vinden op de boeiende uitdagingen van het vak Frans.

Doelgroep:

Leraren Frans

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

We voorzien zes leergroepen voor vijf actuele thema’s (met één leergroep voor het eventueel ontdubbelen van het meest populaire thema).

De Bevraging leraren Frans KathOndVla Antwerpen heeft tot de volgende selectie geleid:

Modernisering so 1ste graad-a en –b (nieuw!)

  • Input + uitwisseling

Diffentiatie binnen MVT (nieuw!)

  • Input + uitwisseling

Effectief lesgeven (nieuw!)

  • Input + uitwisseling

Ontwikkelingsgerichte feedback (nieuw!)

  • Input + uitwisseling

Ex- okan- LLN (herhaling van 18 feb 2019)

Input + uitwisseling

Strategie en methode:

Met deze bijeenkomst beantwoorden we de oproep voor extra tijd om een actueel thema te verdiepen en verbreden. De leergroep groepeert  niet per graad en studierichting, maar organiseert graad- en niveau- overschrijdende themagroepen. We reserveren alle tijd voor het zelfgekozen thema: van 13.15 tot 16.00 u.

Onthaal met koffie vanaf 12.45 u. en een koffiepauze (14.30- 14.50 u.)  maken  kostbare informele contacten mogelijk.

De deelnemende leraren Frans vertegenwoordigen hun vakgroep. Zij zullen na de vergadering de verworven inzichten en strategieën delen met de leden van hun vakgroep. Zo kan de vakgroep de inspiratie nog concreter vertalen naar de eigen noden.

Elke vakgroep stelt een "anker" (meestal de vakcoördinator) aan. Het anker ontvangt kort na de vergadering alle ondersteunende documenten en verslagen. Hij/zij garandeert een verdere verspreiding onder alle leden van zijn/haar vakgroep. Tegelijk zal de leergroepwerking via het anker een tussentijds digitaal communicatiekanaal (info, vragen, aanbiedingen...) garanderen.

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Lidmaatschap aan het netwerk van leraren Frans impliceert deelname aan minimum twee van de vier netwerkontmoetingen

Concreet: de vakgroep stuurt naar minstens twee van de vier netwerkontmoetingen een vertegenwoordiging (één collega volstaat).

Keuze:

-       Dinsdag 24 september 2019 (enkel vakcoördinatoren)

-       Dinsdag 5 november 2019

-       Donderdag 6 februari 2020

-       Maandag 4 mei 2020

Deelname aan de werking van een deelgroep vereist kennisname en opvolging van het meest recente verslag van die deelgroep.

De link Bevraging leraren Frans KathOndVla Antwerpen biedt een comfortabel enquêteformulier om actuele wensen en noden door te seinen en het lidmaatschap van de vakgroep voor het 16de netwerkjaar (2019-2020) te bevestigen.

Nieuwe leden blijven van harte welkom en kunnen zich eveneens aanmeldenvia Bevraging leraren Frans KathOndVla Antwerpen  en zo hun lidmaatschap formaliseren.


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 5 februari 2020 inschrijven en tot en met woensdag 29 januari 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Van den wouwer Danny
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 6 februari 2020 van 13:15 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.