Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABu-11 Netwerk directeurs BuO december 2019

Doelstellingen:
 • Directies informeren over beleidsbeslissingen.
 • Directies bevragen over pedagogische, didactische, administratieve en organisatorische noden.
 • Op een informele en formele wijze groep vormen.
 • Wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de directeurs BuBaO en BuSO enerzijds en de PB Antwerpen, katholiek onderwijs vlaanderen en externe organisaties anderzijds.
 • Gemeenschappelijke standpuntbepaling t.a.v. deze organisaties
 • Visie ontwikkelen ten opzichte van de eigen school, de regio, het katholiek onderwijs vlaanderen en de overheid
 • Gesprek voeren rond de werking van ondersteuningsnetwerken
Doelgroep:

Directies buo

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:
 • Onthaal en verwelkoming
 • Nieuws uit verschillende overlegorganen
 • Hervorming buso: laatste update
 • ‘Vademecum zorg en kansen’ voorstellen.
 • Vorming directies
 • Werkmoment: Verzwaring van de doelgroepen in kaart brengen (werkvorm zoeken om te objectiveren). Voorstel uitnodigen van leden onderwijscommissie in de buo-scholen
 • Slotdag stand van zaken
Bijkomende info:

de syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 8 december 2019 inschrijven en tot en met zondag 1 december 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Schoofs Hans
Van Dun Martine
Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Pulderbos-Secundair Onderwijs (BuSO) (Inschrijven afgesloten)
Reebergenlaan 4
2242 Zandhoven (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • maandag 9 december 2019 van 09:30 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.