Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AMv-02 22/01/2020 Formatief evalueren in het modernevreemdetalenonderwijs – een toolbox

Doelstellingen:

De deelnemers gaan in dialoog over de meerwaarde van formatieve evaluatie in het modernevreemdetalenonderwijs.

Ze verkennen de toolbox met het oog op hoe ze uitgewerkte ideeën rond formatieve evaluatie kunnen integreren in hun eigen lespraktijk.

Doelgroep:

Leraren talen alle onderwijsvormen, alle graden

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Onderzoekers uit de opleiding Secundair Onderwijs van de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen ontwikkelden een gratis toolbox voor formatieve evaluatie. Deze toolbox bevat gestructureerde fiches met werkvormen, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie over evaluatie. Studenten en leerkrachten brachten de voorbeelden aan. Daardoor werd de toolbox een heel praktische inspiratiebron voor verschillende vakken.

 

In deze sessie kijken we naar het belang van formatieve evaluatie in het modernevreemdetalenonderwijs en de meerwaarde van een tool zoals de toolbox. Verder gaan we praktisch aan de slag door te kijken hoe een aantal werkvormen, strategieën e.d. geïntegreerd kunnen worden in de lespraktijk van de deelnemers.

 

NB:  Alle deelnemers brengen mee:

  • eigen laptop
  • enkele lesvoorbereidingen waarin ze graag formatieve evaluatie zouden integreren
Strategie en methode:

Workshop

Bijkomende info:

Lesgever: Hilde Vanachter

De eventuele syllabus is niet inbegrepen, deze zal later mee verrekend worden in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 19 januari 2020 inschrijven en tot en met woensdag 8 januari 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 19,00 Euro
Lesgever: Verheyen Christel
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • woensdag 22 januari 2020 van 10:30 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.