Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABu-14 Netwerk directeuren buso - 16 januari 2020

Buitengewoon onderwijs… omdat we samen verschil kunnen maken.

Doelstellingen:
 • Directies informeren over beleidsbeslissingen.
 • Directies bevragen over pedagogische, didactische, administratieve en organisatorische noden.
 • Op een informele en formele wijze groep vormen.
 • Wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de directeurs BuBaO en BuSO enerzijds en de PB Antwerpen, katholiek onderwijs Vlaanderen en externe organisaties anderzijds.
 • Gemeenschappelijke standpuntbepaling t.a.v. deze organisaties
 • Visie ontwikkelen ten opzichte van de eigen school, de regio, het katholiek onderwijs Vlaanderen en de overheid
 • Gesprek voeren rond de werking van ondersteuningsnetwerken
Doelgroep:

Directeuren buitengewoon secundair onderwijs

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:
 • Consultatieronde Willy Claes met betrekking de ontwikkelingsdoelen in het buo. ( debat rond de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen)
 • Terugkoppeling synthese ‘Objectivering van de verzwaring van het buitengewoon onderwijs’
 • Hervorming buso
 • Nieuws uit DCBuO, VONC
 • Collegiale consultatie: kwesties die je ter spraken wil brengen
 • Varia 
Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 15 januari 2020 inschrijven en tot en met maandag 13 januari 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Schoofs Hans
Van Dun Martine
Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Zweepes Ven (Inschrijven afgesloten)
Oude Arendonkse Baan 73
2360 Oud-Turnhout (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 16 januari 2020 van 09:30 tot 12:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.