Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AGo-02 GOK-bijeenkomst 2

Op zoek naar een match tussen school-; straat- en thuiscultuur op basis van de transformatieve school van El Hadioui.

Doelstellingen:

Deelnemers

- maken kennis met thuiscultuur, straatcultuur en schoolcultuur

- verwerven inzicht in de (mis)match tussen straat-; thuis- en schoolcultuur

- reflecteren op eigen mind-set en eigen schoolcultuur

- kunnen vanuit hun eigen praktijk de (mis)match in hun klas of op school benoemen

- krijgen een kader om met de mismatch om te gaan op basis van ’de transformatieve school’

Doelgroep:

Scholen SO: Directies - GOK-coördinatoren

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

In deze bijeenkomst laat Maria Beerten ons kennismaken met de begrippen schoolcultuur, straatcultuur en thuiscultuur.  We gaan na hoe deze mix aan culturen deel uitmaakt van ons school- en klasgebeuren en hoe deze soms leidt tot een conflict of mismatch.

Aan de hand van concrete voorbeelden krijgen we meer inzicht in dynamieken die leiden tot een match of tot een mismatch. Hoe kunnen we hiermee als school omgaan met het oog op optimale ontwikkelkansen voor iedereen?

Maria Beerten;voormalig PrOS-medewerker CGG de Pont Mechelen, moderator 'Hergo op school', trainer International Institute Restorative Practices begeleidt ons in onze zoektocht naar antwoorden.

Strategie en methode:

Netwerk – informerend en activerend

Bijkomende info:

De eventuele syllabus is niet inbegrepen, deze zal later mee verrekend worden in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 10 februari 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 16,00 Euro
Lesgever: Bogaerts Werner
Kimpe Frie
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 18 februari 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.