Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-19 Netwerkdag Zorg Zuiderkempen

Van wie is de taak? Samen op stap naar een optimale zorg. Een netwerkdag over de samenwerking tussen zorg, pedagogische begeleiding, CLB en ondersteuningsnetwerk.

Doelstellingen:

Zorgbegeleider weet wat de rolverdeling is binnen de fasen van het zorgcontinuüm van school, PBD, CLB, ON.

Elkaar ontmoeten

Optimaliseren van het handelingsgericht werken

Doelgroep:

Zorgbegeleiders, CLB-medewerkers van scholen Zuiderkempen

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Stroomschema Zorg

Werken met de M-cirkel

Synthese van de leerlinggebonden zorg

Bijkomende info:

De eventuele syllabus is niet inbegrepen, deze zal later mee verrekend worden in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 3 dagen op voorhand inschrijven en tot 8 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 17,00 Euro
Lesgever: Sommen Els
Pouillon Steve
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Vita Den Uyt (Inschrijven afgesloten)
Rode-Kruislaan 18
2400 Mol (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • donderdag 5 maart 2020 van 08:30 tot 12:00
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • donderdag 5 maart 2020 van 13:00 tot 16:15
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.