Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AWi-05 2020-03-03 Inspiratie- en werkdag wiskunde – basisgeletterdheid binnen het nieuwe leerplan wiskunde A-stroom

Doelstellingen:

Deelnemers

  1. verdiepen hun kennis van het nieuwe leerplan wiskunde;
  2. vertalen de doelen naar de praktijk;
  3. delen praktijkideeën;

netwerken met elkaar.

Doelgroep:

Leraren wiskunde 1ste graad A-stroom

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Op deze dag zoomen we in op de doelen basisgeletterdheid wiskunde.

Voor de 1ste graad zijn er doelen bepaald die elke individuele leerling moet bereiken op het einde van die graad. Het gaat om basisgeletterdheid die het mogelijk maakt om tekunnen participeren in de maatschappij op het einde van de 1ste graad. De nadruk ligt op het verwerven, verwerken en gericht gebruiken van informatie. Dat impliceert het kunnen omgaan met taal, cijfers en grafische gegevens en daarbij gebruik kunnen maken van ICT.

Omdat de doelen voor het luik basisgeletterdheid voor het leerplan A-stroom en B-stroom  dezelfde zijn, hierbij ook een warme oproep voor collega’s B-stroom om deel te nemen.

 

Bij de doelen basisgeletterdheid wiskunde stellen we samen (toets)vragen op om na te gaan welke leerlingen deze doelen al dan niet bereiken. Tegelijk stellen we een bundel remediëringsopgaven op.

Je kan deze (toets)vragen op verschillende tijdstippen van de 1ste graad gebruiken en  tussendoor onder meer met de remediëringsopgaven de leerlingen ondersteunen bij het bereiken van deze doelen.

De deelnemers aan de inspiratie- en werkdag wiskunde kiezen het onderwerp van de volgende inspiratie- en werkdag.

Strategie en methode:

Informatief luik - Interactief luik - Zelfreflectie

Bijkomende info:

De eventuele syllabus is niet inbegrepen, deze zal later mee verrekend worden in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 28 februari 2020 inschrijven en tot en met maandag 24 februari 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 17,00 Euro
Lesgever: Van Huffel Ria
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 3 maart 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.