Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AGe-09 De taal van het verleden: hoe omgaan met begrippendidactiek en begrijpend lezen bij het vak geschiedenis?

Heel wat leraren geschiedenis worden geconfronteerd met leerlingen die moeite hebben met het leren van begrippen en met begrijpend lezen. Geldt dat ook voor jou? Dan is deze nascholing geschikt voor jou!

Doelstellingen:

1. De leerkrachten reflecteren over het talige aspect van het vak geschiedenis.

2. De leerkrachten begrijpen hoe je een krachtige leeromgeving kan creëren aan de hand van de 3 pijlers van taalgericht vakonderwijs.

3. Je maakt kennis met strategieën om met begrippendidactiek aan de slag te gaan.

4. Je maakt kennis met verschillende activerende werkvormen die je leerlingen (talig) ondersteunen bij het aanreiken, inoefenen en verwerven van begrippen.

5. Je maakt kennis met strategieën om leerlingen gericht teksten te laten begrijpen en verwerken.

Doelgroep:

Leraren geschiedenis (alle graden)

Bij voorkeur kom je samen met een collega van je vakgroep.

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

In deze nascholing focussen we op taal bij het vak geschiedenis. Hoe zorgen we voor een betere begrippendidactiek? Welke strategieën kan je inzetten voor een beter begrip van teksten? En dat allemaal binnen het tijdsbestek van 1 of 2 uur per week?

In deze nascholing krijg je zowel een aantal kaders aangereikt om mee aan de slag te gaan, alsook concrete voorbeelden uit de lespraktijk.

Strategie en methode:

Interactieve sessie

Bijkomende info:

De eventuele syllabus/werkdocument is niet inbegrepen, deze zal later mee verrekend worden in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 18 april 2020 inschrijven en tot en met maandag 13 april 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 15,00 Euro
Lesgever: Verbeke Anne-Mie
Meurisse Lieselot
De Becker Guy
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
KOSH Campus Scheppersstraat (Afgelast)
Scheppersstraat 9
2200 Herentals (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • dinsdag 21 april 2020 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.