Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ASw-13 2020-03-13 - Dag van de TA (SweTe)

Doelstellingen:
  • Netwerkmoment TA’s verschillende studiegebieden
  • Ervaringen en ideeën uitwisselen
  • Contact houden met de collega’s
Doelgroep:

TA’s SWeTe

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Bedrijfsbezoek LITC & Nike’s Europees distributiecentra Laakdal.

LITC is ontstaan vanuit een dubbele visie: enerzijds is logistiek met creatie van toegevoegde waarde van strategisch belang voor Vlaanderen en anderzijds heeft de logistiek sector in Vlaanderen nood aan open innovatie voor concurrentiekracht, duurzame ontwikkeling voor de toekomst, een positief imago om talent en middelen aan te trekken en gerichte opleiding voor uitdagende jobs.

De doelgroep van LITC is breed: van scholieren die voor een studiekeuze staan over kenniscentra en overheden tot bedrijfsleiders in heel Vlaanderen en de EU.

De Nike campus coördineert alle logistieke activiteiten tussen 200 fabrieken en 200.000 leveradressen. Alle Nike-schoenen of -kleding die in Europa, het Midden-Oosten of Afrika verkocht worden, passeren fysiek of virtueel door deze logistieke campus. Voor scholen die een technische of beroepsopleiding volgen, is dit bezoek dus meer dan de moeite waard! Ervaren (ex)magazijnmedewerkers leiden jullie anderhalf uur rond in een magazijn voor footwear (schoenen) of apparel (sportkleding). Ze tonen jullie tijdens een boeiende rondleiding hoe het magazijn werkt, en wat er allemaal leeft in het distributiecentrum. 

Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen, deze zal later mee verrekend worden in de kostprijs.

Bij een volledige dag is een maaltijd inbegrepen in de kostprijs.

De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht.

Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan.

 

Inschrijven

Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen.

Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten.

 

Uitschrijven en annuleren

  • Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend.
  • Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief.

Betalen

De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen.

Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be).
Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen)

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 10 maart 2020 inschrijven en tot en met donderdag 5 maart 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 50,00 Euro
Lesgever: Goukens Guido
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Nike Europe Logistieke Campus (Afgelast)
Nikelaan 1
2430 Laakdal (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • vrijdag 13 maart 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.