Aanmelden
Laden…

Even geduld...

AKw-03 2020-06-10: Netwerk kwaliteit - VIA ZOOM

In het najaar van 2019 organiseerden we een inleidende sessie om een netwerk kwaliteit op te starten. De deelnemers stapten op 15 januari in een lerend netwerk waar het thema kwaliteit samen wordt geëxploreerd via een combinatie van input, reflectie en uitwisseling.

Doelstellingen:

De deelnemers

- exploreren, met als eerste insteek het referentiekader onderwijskwaliteit, rond het thema ‘systematische evaluatie van onderwijskwaliteit’, met het accent op de onderwijsleerpraktijk (hoe iedereen laten reflecteren over de kwaliteit van zijn handelen)

- reflecteren over de stand van zaken rond het thema op school

- wisselen uit met andere scholen rond het thema

- zoeken naar een concrete, haalbare actie om dit thema op school te versterken (het effect van de actie wordt op een volgende netwerkvergadering opgevolgd)

Doelgroep:

Directies, middenkader, kerngroepen kwaliteit SO

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

In een lerend netwerk wordt vanuit de concrete praktijk uitgewisseld en gereflecteerd. Het is de bedoeling om inspiratie op te doen voor concrete acties om de kwaliteitsontwikkeling op school te verbeteren. De acties worden afgetoetst in een leergroep. Deze zal tijdens het volgende netwerk opvolgen in welke mate de geplande acties lukten (en waarom (niet)).

Strategie en methode:

Lerend netwerk.

Bijkomende info:

De eventuele syllabus is niet inbegrepen, deze zal later mee verrekend worden in de kostprijs.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand inschrijven en tot 8 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Smeyers Yolanda
Debbaut Bart
Dewulf Anne
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Digitaal via een ZOOM-sessie (Inschrijven afgesloten)
(Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 10 juni 2020 van 13:00 tot 16:00
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • woensdag 10 juni 2020 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.