Aanmelden
Laden…

Even geduld...

ABu-24 Netwerk directeuren bubao - 27 maart 2020

Doelstellingen:
 • Directies informeren over beleidsbeslissingen.
 • Directies bevragen over pedagogische, didactische, administratieve en organisatorische noden.
 • Op een informele en formele wijze groep vormen.
 • Wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de directeurs bubao en buso enerzijds en de PB Antwerpen, Katholiek Onderwijs Vlaanderen en externe organisaties anderzijds.
 • Gemeenschappelijke standpuntbepaling t.a.v. deze organisaties.
 • Visie ontwikkelen ten opzichte van de eigen school, de regio, het katholiek onderwijs Vlaanderen en de overheid.
Doelgroep:

Directeurs buitengewoon basisonderwijs

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:
 • Verwelkoming
 • Opvolging verslag
 • Nieuws uit de verschillende doelgroepen
 • Evaluatie colloqium
 • Samenwerkingovereenkomst CLB
 • Verzwaring  doelgroepen: hoe gaan we hiermee verder? In grote groep (extra kader: kwantitatieve objectivering)
 • Varia
Strategie en methode:

Lerend netwerk

Bijkomende info:

De syllabus is niet inbegrepen in de kostprijs.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 26 maart 2020 inschrijven en tot en met dinsdag 24 maart 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Van Dun Martine
Jaminé Bart
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - School De Merode (Afgelast)
Frans Van Hombeeckplein 17
2600 Berchem (Antwerpen) (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • vrijdag 27 maart 2020 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.