Aanmelden
Laden…

Even geduld...

Aaa-20 2020-10-01 - Met het hele team een zelfde kijk naar gedrag en een gezamenlijke aanpak! (Den Draad, Gerrit Vignero)

Kinderen doen niet altijd wat we willen. Gedragsproblemen en conflicten tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten, doen zich voor op elke school. Maar hoe pakken we het aan? Heeft jouw school nood aan een gelijke visie en een gelijke aanpak?  Willen jullie hier als school echt werk van maken en kunnen jullie hierbij ondersteuning gebruiken?  De Draad Van Gerrit Vignero biedt hierop een antwoord! De Draad is een metafoor om de sociaal en emotionele ontwikkeling te verhelderen voor leerkrachten en ouders en wordt gebruikt om gedragsproblemen te onderzoeken en aan te pakken. Teams die met de draad aan de slag gaan krijgen een betere hechting tussen leerlingen en leerkrachten, een afname van het aantal tuchtprocedures en een verhoogde motivatie. De techniek is toepasbaar in de hele basisschool.  Schrijf je hier in voor de introductiesessie op maandag 18 mei. Je hebt na deze sessie de mogelijkheid om een intensief traject voor je school aan te vragen zodat je ondersteuning krijgt van een pedagogisch begeleider om met je hele team werk van te maken van een gelijkgerichte visie en aanpak. 

Doelstellingen:

Kennismaking van De draad als metafoor om de emotionele en sociale ontwikkeling bij kinderen voor te stellen en werkbaar te maken in de praktijk 

Doelgroep:

Leerkrachten en directies basisonderwijs 

Aanbieder: Regio Antwerpen - Begeleiding
Inhoud:

Introductie in De draad van Gerrit Vignero 

Strategie en methode:

Workshop

Bijkomende info:

De syllabus/werkdocument is niet inbegrepen, deze zal later mee verrekend worden in de kostprijs. Bij een volledige dag is een broodmaaltijd inbegrepen in de kostprijs. De pedagogische begeleiding Regio Antwerpen ondersteunt scholen vanuit haar decretale opdracht. Daarnaast zetten we in op de wisselwerking tussen nascholing en begeleiding. Concreet wil dit ook zeggen dat we werken met een korps van begeleiders-nascholers die meestal als begeleider maar soms ook als nascholer handelen. Zowel als expliciet onderdeel van begeleidingstrajecten als op basis van suggesties vanuit schoolcontacten bieden we betalende nascholingsactiviteiten aan. Inschrijven  Inschrijven op initiatieven kan via www.nascholing.be/Antwerpen. Bij de beschrijving van elk initiatief vindt u de bijdrage in de kosten. Uitschrijven en annuleren  · Tot de uiterste uitschrijfdatum (te lezen bij de beschrijving van het initiatief) kunt u zonder kosten uitschrijven via www.nascholing.be/Antwerpen. Daarna betaalt u, behalve bij overmacht, het volledige bedrag per inschrijving. De reeds gemaakte kosten door de organisator worden steeds aangerekend. · Voor individugerichte initiatieven heeft de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen het recht om de nascholing te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen of bij overmacht. U wordt van een annulatie via mail verwittigd ten laatste 1 week voor de aanvang van een nascholingsinitiatief. Betalen De betaling van de deelname aan nascholingen gebeurt, na ontvangst van een onkostennota, door overschrijving met gestructureerde mededeling op de rekening van de vzw Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nascholing regio Antwerpen. Voor vragen over de facturatie kan u terecht bij Lotte Voeten (logistiek@dsko.be). Voor informatie over de nascholingen kan u terecht bij Carine Verrept (PBAntwerpen@katholiekonderwijs.vlaanderen) 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met vrijdag 15 mei 2020 inschrijven en tot en met zondag 10 mei 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 12,00 Euro
Lesgever: Schelfaut Bavo
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
03 543 97 05 - begeleiding@dsko.be
Plaats en Data:
PB Regio Antwerpen (Afgelast)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • maandag 18 mei 2020 van 09:00 tot 15:30 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.