Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/19 Ouders x school x vertrouwen => succesvolle schoolloopbaan

Ouderbetrokkenheid is een sleutel voor schoolsucces van leerlingen. Dit kan je in heel wat onderzoek lezen. Je leest er ook dat een groot draagvlak op school en wederzijds vertrouwen voorwaarden zijn voor een goede samenwerking met ouders. Bereik je je ouders moeilijk of bereik je niet alle ouders? Waardoor vinden ouders moeilijk de weg naar school? Welke soorten weerstand kunnen er spelen? Waar stoot je als leraar op en waar als ouder? 

In deze vorming nemen we ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie onder de loep vanuit een theoretisch kader dat we meteen koppelen aan praktijkvoorbeelden en tools. Je gaat na de tweede sessie terug naar je school met een plan van aanpak op maat van jouw school. 

Doelstellingen:
  1. Aan het eind van deze nascholing kunnen de deelnemers de betrokkenheid van elke ouder bij het onderwijs van zijn kind herkennen en respecteren. 
  2. Aan het eind van deze nascholing onderkennen de deelnemers het belang van de plaats van ouders in de vorming van leerlingen in (hun) (de) katholieke dialoogschool 
  3. Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers aangeven welke de waarde is van de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie  
  4. Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers aangeven waarom ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie cruciaal is voor de schoolloopbaan van leerlingen… 
  5. Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers een pad uittekenen om een ouderbetrokken schoolbeleid verder uit te bouwen 

Aan het eind van deze nascholing, kunnen de deelnemers initiatieven opzetten om de betrokkenheid en participatie van ouders te vergroten 

Doelgroep:

We richten ons tot de personeelsleden die beleidsmatig werken of willen werken rond ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie.  

We focussen op scholen die hun ouderbetrokkenheid en –participatie willen versterken ifv het vergroten van het welzijn en het verbeteren van de resultaten van alle leerlingen, in het bijzonder de lage SES-leerlingen.  

We richten ons ook tot de pedagogisch begeleiders die de scholen ondersteunen rond dit thema. 

Ook ouders die betrokken zijn bij participatie op school zijn doelgroep. Zij kunnen op de sessie de stem van de ouders vertolken.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. VCOV
Inhoud:

Ouderbetrokkenheid is een sleutel voor schoolsucces van leerlingen. Dit kan je in heel wat onderzoek lezen. Je leest er ook dat een groot draagvlak op school en wederzijds vertrouwen voorwaarden zijn voor een goede samenwerking met ouders. Bereik je je ouders moeilijk of bereik je niet alle ouders? Waardoor vinden ouders moeilijk de weg naar school? Welke soorten weerstand kunnen er spelen? Waar stoot je als leraar op en waar als ouder? 

In deze vorming nemen we ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie onder de loep vanuit een theoretisch kader dat we meteen koppelen aan praktijkvoorbeelden en tools. Je gaat na de tweede sessie terug naar je school met een plan van aanpak op maat van jouw school.

Strategie en methode:

Er wordt vooraf gepeild naar de specifieke voorkennis, behoeften, eigenschappen en context van de deelnemende scholen. De inhoud van de twee sessies wordt hierop afgestemd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan kansengroepen. Na sessie één koppelen de deelnemers de inzichten aan de noden van hun concrete schoolwerking. In de tweede sessie werken we aan een schooleigen plan van aanpak.

Bijkomende info:

Een duurzame verbondenheid met de ouders van je leerlingen , kunnen en durven in dialoog gaan, kan ervoor zorgen dat alle leerlingen in de school optimale leerkansen krijgen. 

Hoe werk je samen met ouders in het belang van het leren van hun kinderen? Waarom is samenwerken met ouders zo belangrijk? Hoe communiceer je met hen of hoe kan je je communicatie verbeteren? Zijn ouders voor jullie een last of een lust? Hoe zorgen we ervoor dat ouders jullie partners worden? 

Hoe kijken jullie naar ouders en hoe kijken ouders naar scholen? En hoe groeien de twee perspectieven dichter naar elkaar? 

Doeners en denkers rond ouderbetrokkenheid brengen hun verhaal. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en met een plan van aanpak voor je school. Omdat de nascholing ook openstaat voor je pedagogische begeleider, is kwalitatieve nazorg mogelijk.

Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 30 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.