Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/04-3 Geoptimaliseerde organisatiestructuur en verantwoordelijkheden

Doelstellingen:
  • Aan het eind van deze nascholing, hebben de deelnemers inzicht hoe de organisatiestructuur en verdeling van verantwoordelijkheden een impact hebben op de werking van de organisatie. 
  • Aan het eind van deze nascholing, weten de deelnemers hoe ze eventueel zouden kunnen te werk gaan om de organisatiestructuur en de verdeling van verantwoordelijkheden te optimaliseren. 
  • Aan het eind van deze nascholing, weten de deelnemers welke informatiebronnen ze kunnen raadplegen vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen en op welke ondersteuning ze als bestuurder en bestuur kunnen rekenen vanuit de netwerkorganisatie. 
  • Aan het eind van deze nascholing, hebben de deelnemers via inspirerende praktijkvoorbeelden inspiratie opgedaan hoe ze de organisatiestructuur en de afspraken rond verantwoordelijkheden in de eigen organisatie zouden kunnen optimaliseren in het kader van een veranderingsproces en een lange termijnvisie van het geoptimaliseerde bestuur. 
  • Aan het eind van deze nascholing, kennen de deelnemers andere bestuurders uit hun regio. 
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Kwaliteitsvol besturen vraagt om een organisatiestructuur, beslissingslijnen, personeelsinzet die enerzijds een optimale bestuurskracht uitstralen, anderzijds rekening houden met het welzijn van alle actoren van het onderwijsproces en bovendien het realiseren van de lange termijnvisie ondersteunen.

Geen twee onderwijscontexten zijn identiek, waardoor het opzetten van een optimale organisatiestructuur een continu proces is. Hierbij kan je inspiratie opdoen bij andere organisaties, organisatiemodellen bekijken, maar het proces dien je met de eigen organisatie te doorlopen, steeds met de lange termijndoelen voor ogen. De taken, bevoegdheden van elke actor in het proces vloeit voort uit het in de praktijk zetten van een lange termijnvisie.

De Dienst Bestuur & organisatie heeft heel wat ondersteunend materiaal uitgewerkt om deze processen te ondersteunen en de eigen organisatiestructuur te optimaliseren. In de vorming wort ook ingegaan op algemene begrippen in het kader van organisatiestructuren en methodieken om samen met alle actoren de lange termijnvisie van een geoptimaliseerd bestuur te vertalen in een goed werkende organisatiestructuur binnen een continu reflectieproces in het kader van ‘het kan altijd beter’. Hierbij gaat de meeste aandacht naar het primaire onderwijsproces, maar is er ook de nodige aandacht voor de secundaire processen.

Strategie en methode:

De deelnemers kunnen tot 14 dagen voor de sessie vragen of casussen bezorgen aan de organisator/spreker. De spreker tracht in de mate van het mogelijke de inhoud van de vorming af te stemmen op de tijdig bezorgde vragen/casussen van de aanwezige deelnemers.   

Je kunt deze vraag of vragen ingeven bij inschrijving, door de inschrijving aan te passen of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bijkomende info:

De spreker start de sessie op het hieronder vermelde uur. Vanaf een half uur vóór dit startuur is er onthaal voorzien. 

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 

Deze vorming kan je ook teamgericht volgen ... meer info

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 7 maart 2020 inschrijven en tot en met donderdag 5 maart 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Decuyper Marleen
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 9 maart 2020 van 19:00 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.