Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/04-6 Vorming op maat voor besturen en bestuurders

Doelstellingen:

De doelstellingen van elke vorming op maat, worden in overleg met alle betrokken actoren opgesteld. De gestelde vraag wordt geanalyseerd, het ondersteuningsteam wordt samengesteld en er gebeurt een intake met de lesgever(s) die de vorming zullen verzorgen. 

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel samen met leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken die samen een vraag hebben voor vorming. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Elke lokale context van een bestuur is anders. Dit betekent dat er specifieke vragen rond vorming leven bij besturen en bestuurders. 

De inhoud, de duur, de werkvorm … van de vorming wordt per vraag in overleg met alle actoren vastgelegd. Er is een intake met vraagsteller(s) en lesgever(s) waarin de doelstellingen, inhoud en strategie en methode afgesproken worden. 

Inspiratie voor onderwerpen kun je opdoen bij de bestaande vormingen voor besturen, de beleidsdomeinen voor besturen, de katholieke dialoogschool, organisatiecultuur, samenwerking directies-bestuur, kwaliteitsontwikkeling … 

Ter inspiratie vind je hieronder een aantal onderwerpen die al uitgewerkt werden: 

  • Corporate governance in de praktijk 
  • Werken met de Gids voor BESTUREN 
  • Aan de slag met de resultaten van de zelfevaluatie van www.sterkschoolbestuur.be  
  • Vanuit het charter van goed bestuur naar een code van goed bestuur 
  • Opstellen van een communicatieplan 
  • Optimaliseren van de samenwerking directie-bestuur  
  • Optimaliseren van vergaderingen 
  • Ontwikkelen van missie, visie en kernwaarden 
  • Optimaliseren van de organisatiestructuren en verantwoordelijkheden 
Strategie en methode:

Je wordt na inschrijving gecontacteerd om jouw vraag af te lijnen en te analyseren en praktische afspraken te maken. Daarna volgt er een intake. 

Je kunt deze vraag ingeven bij inschrijving of door te e-mailen naar marleen.decuyper@katholiekonderwijs.vlaanderen. Ook voor voorafgaande vragen kun je terecht! 

Bijkomende info:

Dit initiatief wordt Vlaanderenbreed georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 5 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand inschrijven en tot 4 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.