Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/07 Initiatie in de personeelsregelgeving voor het gewoon SO

Deze nascholing is interessant voor jou als je een  secretariaatsmedewerker van een school gewoon secundair onderwijs bent die recent (1-2jaar) verantwoordelijk is voor alles wat met personeelsreglementering te maken heeft. Tijdens deze dag worden de basisbegrippen verduidelijkt. Wat is een ambt? Wat is een personeelscategorie? Welke prestatieregeling volgen de personeelsleden? De algemene principes van de personeelsreglementering komen ook aan bod met aandacht voor de nieuwe regelgeving. Wanneer kan een personeelslid aangesteld worden? Wanneer heeft een personeelslid recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en een vaste benoeming? Wanneer kan je een vervanger aanstellen? Indien je al meerdere jaren ervaring hebt zijn de verdiepende vormingen die in de loop van het schooljaar gegeven worden, interessanter.

Doelstellingen:
 • De deelnemers kennen het verschil tussen een ambt en een functie. 
 • De deelnemers kennen het verschil tussen een ambt en een personeelscategorie. 
 • De deelnemers kunnen uitleggen wat een bekwaamheidsbewijs is. 
 • De deelnemers kunnen met behulp van de databank bekwaamheidsbewijzen, bepalen of een personeelslid al dan niet aangesteld kan worden voor een bepaald vak. 
 • De deelnemers kunnen met behulp van de ponderatietabel bepalen of een vastbenoemd personeelslid aangesteld werd voor het juiste volume. 
 • De deelnemers kunnen de volgorde, rekening houdend met de voorrangsregels, waarin de betrekkingen verdeeld moeten worden bij het begin van het schooljaar opsommen.
 • De deelnemers kennen de aanstellingsvoorwaarden waaraan een personeelslid moet voldoen om een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur te bekomen.
 • De deelnemers kunnen de dienstanciënniteit in functie van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur berekenen.
 • De deelnemers kunnen de dienstanciënniteit in functie van een vaste benoeming berekenen.
 • De deelnemers kunnen uitleggen wat het verschil is tussen dienstanciënniteit in functie van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en een vaste benoeming.
 • De deelnemers kunnen uitleggen wat een reguliere vervanging is.
 • De deelnemers kunnen vervangingseenheden berekenen.
 • De deelnemers kunnen gericht zoeken naar de nodige bronnen (omzendbrieven, mededelingen).  
Doelgroep:

Ben je werkzaam op een schoolsecretariaat (gewoon so) en ben je een starter wat betreft de personeelsreglementeringDan is deze nascholing iets voor jou! Ben je al een meer ervaren werkkracht, dan zijn de verdiepende vormingen die dit schooljaar aangeboden worden, interessanter om volgen.  

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Tijdens deze dag worden de basisbegrippen verduidelijkt. Wat is een ambt? Wat is een personeelscategorie? Welke prestatieregeling volgen de personeelsleden? De algemene principes van de personeelsreglementering komen ook aan bod met aandacht voor de nieuwe regelgeving. Wanneer kan een personeelslid aangesteld worden? Wanneer heeft een personeelslid recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en een vaste benoeming? Wanneer kan je een vervanger aanstellen? Er zal heel wat theorie aanbod komen die afgewisseld wordt met het maken oefeningen.

Strategie en methode:

De theorie wordt aangebracht met een onderwijsleergesprek. Het is vooral de bedoeling dat je als deelnemer op het einde van de sessie weet welke bronnen te hanteren.

Deze zoekstrategieën worden aangebracht. Daarnaast gaan de deelnemers in groepjes aan de slag voor het maken van oefeningen. 

Bijkomende info:

In het kader van duurzaamheid zullen de slides niet afgeprint worden. Een aantal dagen op voorhand krijgt u de presentatie digitaal toegestuurd. Er zal geen maaltijd voorzien worden. In het restaurant kan u eventueel terecht voor uw middagmaal.

Sessies: 2 sessie(s)
Kwalificatie:

 

Voorwaarde:

Voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 3 oktober 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Steffens Elke
Debusschere Guy
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 4 oktober 2019 van 09:30 tot 15:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.