Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/09 Reaffectatie in het gewoon secundair onderwijs

In deze sessie behandelen we de reglementaire aspecten bij de verdeling van de betrekkingen met aandacht voor reaffectatie en wedertewerkstelling.

Doelstellingen:
  • De deelnemers kunnen de betrekkingen in het secundair onderwijs op een reglementaire manier verdelen. 
  • De deelnemers hebben zicht op de rechten en de plichten van vastbenoemde personeelsleden.
Doelgroep:

Directieleden secundair onderwijs – verantwoordelijken personeelsadministratie 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Met de beschikbare uren-leraar richt het schoolbestuur bij het begin van het schooljaar de betrekkingen op die het nodig acht voor de organisatie van het onderwijs. De vacante betrekkingen worden verdeeld onder de vastbenoemde leraars die geaffecteerd zijn aan die school.  
De punten van de globale puntenenveloppe die de school toegekend krijgt binnen de scholengemeenschap moet ze verplicht aanwenden om de betrekkingen in stand te houden van de vastbenoemden. 
Daarbij heeft een vastbenoemde recht op een betrekking die voor hem geldt als “hetzelfde ambt”. Een vaste benoeming brengt ook een aantal plichten voor het personeelslid met zich mee. 

Strategie en methode:

Uiteenzetting aan de hand van een presentatie – mogelijkheid tot vraagstelling. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Toegankelijk voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 6 mei 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Deblauwe Joeri
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • donderdag 7 mei 2020 van 13:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.