Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/01TM Module 6b Flexibel werken aan kwaliteitsvolle vorming voor alle leerlingen in de B- stroom (basis - team)

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het nieuwe kwaliteitskader (OK) doet een appel op het beleidsvoerend vermogen van scholen. De leidraad bij de leerplannen geeft scholen een aanzet om onderwijs op een identiteitsrijke en kwaliteitsvolle manier onderwijs vorm te geven. Elke leerplan is daarbij ingebed binnen een vormingsconcept dat gebaseerd is op de pedagogische en levensbeschouwelijke keuze van de school. De band met de wegwijzers/ Bijbelse intuïties/ is expliciet aanwezig in leerplannen en vormingsconcept. Scholen zoeken mogelijkheden om de schoolkeuzes te verbinden met de onderwijspraktijk van elke dag. In deze module ondersteunen we scholen daarbij. We verkennen ook de mogelijkheden van de digitale tool om kwaliteitsontwikkeling te ondersteunen.

De leerplannen in de nieuwe eerste graad (algemene vakken en basisopties) hebben de ambitie om elke leerling breed en kwaliteitsvol te vormen. Scholen zoeken naar nieuwe mogelijkheden en methodieken om dit te doen. Een bijzondere zorg gaat daarbij naar de kwetsbare leerlingen die mogelijk niet alle leerplandoelen bereiken. Scholen zoeken naar manieren om ervoor te zorgen dat elke leerling afzonderlijk voldoende kansen krijgt, naar mogelijkheden om te differentiëren, te ondersteunen, te evalueren. Ze zoeken naar innovatieve organisatievormen en processen, die kwaliteitsvolle vorming voor alle leerlingen garanderen.

Scholen kunnen kiezen voor een basismodule van twee sessies of voor een verdiepende schooleigen nascholing. Dan kunnen ze na de basismodule met de eigen school aan de hand van drie bijkomende sessies onderzoeken hoe ze de meest bedreigde leerlingen uit B-stroom binnen de eigen school zo goed mogelijk kunnen vormen en evalueren. We stellen de module ook open voor geïnteresseerde leraren van de A-stroom.

Voor meer informatie, raadpleeg de website.

Bijkomende info:

Voor elke nascholing die een volledige dag bedraagt, is er een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Deze module is teamgericht en kan je dus als team op intekenen. Je kan intekenen voor basis en/of verdieping op voorwaarde dat de basismodule werd gevolgd.

"Data te bepalen in overleg tussen de school of scholengemeenschap en de nascholer."


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De nascholing is gericht op het secundair onderwijs en buitengewoon onderwijs OV4.

Je kan nu reeds inschrijven voor deze nascholing, via onderstaande linken.

"Data te bepalen in overleg tussen de school of scholengemeenschap en de nascholer."


Voor dit initiatief mogen maximum 35 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 500 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    woensdag van tot
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.