Aanmelden




Laden…

Even geduld...

8/19/01-TM Auteursrechten en copyright - teamgericht

Doelstellingen:

De deelnemers: 

 • weten wat wordt bedoeld met auteursrechtelijk beschermde werken
 • weten wat het algemeen wettelijk kader inhoudt met betrekking tot auteursrechten  
 • weten welke uitzonderingen gelden voor gebruik van beschermde werken in een onderwijscontext 
 • weten welke regels gelden voor materiaal gemaakt door leerkrachten of leerlingen. Weten welke rechten wie hierop heeft.
Doelgroep:

Personeel van een onderwijsinstelling van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Men gebruikt regelmatig verschillende bronnen om informatie te verzamelen en men gebruikt vervolgens verschillende informatiekanalen om deze informatie ter beschikking te stellen. 

Vragen die daarbij rijzen zijn: 

 • Hoe kunnen bronnen correct worden gehanteerd in het licht van de huidige auteurswetgeving?
 • Welke uitzonderingen gelden er op het auteursrecht in de onderwijscontext? 
 • Wat zegt de regelgeving over materiaal gemaakt door leerkrachten en leerlingen? Wie heeft welke rechten?
 
Strategie en methode:

De sessie wordt verzorgd door medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.  

 • De spreker licht eerst de geldende regelgeving toe met betrekking m.b.t. auteursrechten. 
 • Aan de hand van een aantal casussen worden een aantal concrete situaties van dichterbij bekeken, waaronder:
  • Welke uitzonderingen gelden er op het auteursrecht in de onderwijscontext?
  • Wat zegt de regelgeving over materiaal gemaakt door leerkrachten en leerlingen?
  • Wie heeft welke rechten?
Bijkomende info:
Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief mogen maximum 30 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 150,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Op afspraak
(Kaart)
 • Reeks 1: (10 vrije plaatsen)
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.