Aanmelden
Laden…

Even geduld...

9/19/01TM Module10.4 Scholen voorbereiden op de tweede graad van het gemoderniseerde secundair onderwijs (niveau scholengemeenschap - team)

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het nieuwe kwaliteitskader (OK) doet een appel op het beleidsvoerend vermogen van scholen. De leidraad bij de leerplannen geeft scholen een aanzet om onderwijs op een identiteitsrijke en kwaliteitsvolle manier onderwijs vorm te geven. Elke leerplan is daarbij ingebed binnen een vormingsconcept dat gebaseerd is op de pedagogische en levensbeschouwelijke keuze van de school. De band met de wegwijzers/ Bijbelse intuïties/ is expliciet aanwezig in leerplannen en vormingsconcept. Scholen zoeken mogelijkheden om de schoolkeuzes te verbinden met de onderwijspraktijk van elke dag. In deze module ondersteunen we scholen daarbij. We verkennen ook de mogelijkheden van de digitale tool om kwaliteitsontwikkeling te ondersteunen.

Vooraleer scholen starten met de implementatie van de tweede graad is het van groot belang dat ze uitvoerig en correct geïnformeerd worden over de wettelijke context, de keuzes van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de eigen keuzes die ze kunnen maken.

We brengen deze keuzes via aulasessies van een halve dag voor leraren, voor scholen en scholengemeenschappen.

Voor meer informatie, raadpleeg de website.

Bijkomende info:

Je kan nu reeds inschrijven voor deze nascholing, via onderstaande linken. 

"Data te bepalen in overleg tussen de school of scholengemeenschap en de nascholer."


Deze module is Teamgericht. Je kan dus niet individueel inschrijven maar enkel als team.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

"Data te bepalen in overleg tussen de school of scholengemeenschap en de nascholer."


Voor dit initiatief mogen maximum 400 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 400,00 Euro
Deze module is teamgericht. De bijdrage is per team.
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Eigen school
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.