Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BB01 Regionale jaarvergadering West-Vlaanderen

Doelstellingen:

De regionale jaarvergadering voor alle leden van de netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

 • Hét startmoment van het nieuwe werkjaar voor alle bestuurders.
 • Infomoment waar een breed gamma aan thema’s aan bod komt.
 • Netwerkmoment voor bestuurders regio West-Vlaanderen
Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, vergezeld door algemeen of coördinerend directeur.

 

Aanbieder: Regio West-Vlaanderen - Dienst Bestuur & organisatie
Inhoud:

Een brede waaier van thema's komen aan bod. In functie van de actualiteit zal het programma verder worden uitgewerkt.

Programma

18.30 u: Onthaal

19 u: Inleiding en welkom door de bisschoppelijk gedelegeerde An Quaghebeur

19.10 u.

 • De belangrijkste evoluties in het beleidsdomein identiteit (Rik Depré)
 • Engagementsverklaring Katholiek Onderwijs Vlaanderen: hoe kan je dit concretiseren als schoolbestuur (Rik Depré)

19.35 u.

 • Korte voorstelling van de nieuwe tool voor het aanvragen van het mandaat R.-K. Godsdienst (Ward Goudenhooft)
 • Vorming voor besturen schooljaar 2019-2020: een waaier van mogelijkheden (Ward Goudenhooft)

19.45 u: keuze uit één van de volgende werkwinkels

 • Werkwinkel 1: Actuele thema’s preventie: PREBES-tool (Pieter Bolle en Franky Wauters)
 • Werkwinkel 2: Gids voor besturen – zelfevaluatie van de werking van het bestuur (Filip Defauw en Ward Goudenhooft)
 • Werkwinkel 3: Scholengemeenschappen 2020-2026 (Chris Van der Vorst)
 • Werkwinkel 4: De zelfontplooiing uitgedaagd, over jongeren en waarden (Noël Selis)

20.30 u: Pauze met koffie & water

20.45 u: Actualiteit (secretaris-generaal Chris Smits

21.20 u.: Slotwoord (An Quaghebeur)

21.30 u: Uitnodiging tot het netwerkmoment

 

Workshops:
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
woensdag 11 september 2019 van 19:45 tot 20:30
Nieuw leidraad voor tijdsbesteding interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
Spreker: Pieter Bolle en Franky Wauters

De preventie, bescherming en het welzijn van alle mensen die jouw school bezoeken, in het bijzonder al je personeel, ligt je nauw aan het hart?

Dan is het uitbouwen van een goed functionerende preventiedienst ook jouw zorg. Hoeveel uren preventiewerk voorzie je nu het best voor jouw school?

Gids voor besturen - zelfevaluatie van de werking van het bestuur
Spreker: Filip Defauw en Ward Goudenhooft

Deze sessie bestaat uit drie delen:

 1. De sessie start met een korte voorstelling van de inhoud van de gloednieuwe en volledig herwerkte editie van de Gids voor Besturen.
 2. Daarna wordt er stilgestaan bij de zelfevaluatie van de werking van het bestuur. Steeds meer schoolbesturen willen immers hun werking evalueren: Wat doen we goed en dienen we te borgen? Wat zijn onze werkpunten? Waar besteden we nog te weinig tijd aan? Vanuit de beleidsdomeinen van de vernieuwde Gids voor Besturen stellen de sprekers een heel concrete evaluatietool voor.
 3. Daarnaast wordt de gratis evaluatietool van de Koning BoudewijnStichting “goedbestuur.be” met zijn verschillende mogelijkheden aan je voorgesteld.
Scholengemeenschappen 2020-2026
Spreker: Chris Van der Vorst

Vanaf 1 september 2020 start de nieuwe periode van de scholengemeenschappen in het gewoon en buitengewoon basis- en het secundair onderwijs. In deze sessie overloopt de spreker nog eens de belangrijkste elementen waar je rekening dient mee te houden. Deze sessie reikt je concrete handvaten aan om de vorming van een al dan niet gewijzigde scholengemeenschap vlot te laten verlopen. Tevens zal er kans zijn tot concrete vraagstelling.

De zelfontplooiing uitgedaagd, over jongeren en waarden
Spreker: Noël Selis

Door het leeftijdsverschil weten bestuurders soms niet wat er leeft bij de jongeren die onderwijs volgen in één van hun scholen. Wat leeft er bij deze jongeren? Wat zijn hun interesses, waarden? Wat zijn de ‘trends’ van de huidige generatie?

In deze sessie belicht Noël Selis verschillende elementen die jouw blik op de doelpubliek van jouw scholen zal verruimen. 

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 10 september 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Goudenhooft Ward
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
050 37 26 75 - nascholing.wvl@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Centrum d'Abdij (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 11 september 2019 van 19:00 tot 21:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.