Aanmelden
Laden…

Even geduld...

BB02 Abdijdagen in Westvleteren

Doelstellingen:

Deelnemers kunnen reflecteren over de eigen inzet in het onderwijs als een gelovig engagement.

Dit houdt o.a. in dat zij:

 • Oefenen in stil worden
 • Oefenen om een luisterende houding aan te nemen
 • Oefenen in bedachtzaam spreken vanuit de eigen binnenkant
 • Het ritme van de abdijgemeenschap beleven in bidden en vieren
 • Nadenken over de eigen inzet in het onderwijs en verkennen van de plaats van het geloof daarin
 • Motivatie vinden in inspirerende ontmoetingen met een gedreven en ervaren begeleiders, met collega’s in het onderwijs, met de abdijgemeenschap, met de abdij zelf, met jezelf en je werk, met God die je in alle ontmoetingen draagt.
Doelgroep:
 • Bestuurders en directies
 • Andere geïnteresseerden kunnen contact opnemen (ward.goudenhooft@katholiekonderwijs.vlaanderen)
Aanbieder: Regio West-Vlaanderen - Dienst Bestuur & organisatie
Inhoud:

Tijdens deze abdijdagen staan we stil bij het beleidsdomein identiteit, op het ritme van het bidden en vieren van de Abdijgemeenschap. Inhoudelijk staat dit jaar het doelpubliek van onze scholen centraal: de jongeren. En dit vanuit verschillende invalshoeken:

Vooreerst is er van oktober 2019 tot oktober 2020 een Jongerensynode in ons bisdom.

Ter afronding van de wereldwijde jongerensynode publiceerde paus Franciscus de exhortatie ‘Christus leeft’ (Christus vivit). Een interessante publicatie met een aantal, soms verrassende, insteken over hoe wij met jongeren(pastoraal) in onze scholen, bewegingen, geloofsgemeenschappen,… kunnen omgaan.  De ondertitel van de uitgave luidt: ‘paus Franciscus schrijft aan de jongeren en aan heel het volk van God’. In die zin is ‘Christus leeft’ aan elk van ons gericht. Het samen lezen, bespreken en interpreteren van een aantal passages zal ons op weg zetten om na te denken over de identiteit van onze scholen en hoe wij daar als bestuurder of leidinggevende een bijdrage kunnen leveren.

Programma:

Dinsdag 12 mei 2020:

8.30 u:          onthaal

9 u:             terts en eucharistie

10 u:            kennismaking en eerste inhoudelijke sessie met koffiepauze

12.15 u:        middaggebed

12.30 u:        middagmaal

14.15 u:        noon

14.30 u:        tweede inhoudelijke sessie met ontspanning tussenin

16 u:            koffiepauze

17.15 u:        vespers

18 u:            avondmaal

19.30 u:        completen

20u – 22 u:     wandeling op het domein, naar de grot

informeel samen-zijn

 

Woensdag 13 mei 2020:

3.30 u:         (vrijblijvend) nachtwake (voor zij die wensen aan te sluiten)

7 u:              lauden

9 u:             terts en eucharistie

10 u:            derde inhoudelijke sessie met ontspanning tussenin

12.15 u:        middaggebed

12.30 u:        middagmaal

14.15 u:        noon

14.30 u:        vierde inhoudelijke sessie

16 u:            koffiepauze

17.15 u:        vespers

18 u:            einde

Bijkomende info:
 • De uitgave ‘Christus leeft’ en cursusmateriaal, lakens, overnachting, maaltijden en koffiepauzes zijn inbegrepen in de kostprijs. Je ontvangt een factuur na de abdijdagen. 
 • We hebben dit jaar de kostprijs van de abdijdagen wat moeten verhogen omwille van de stijging van de algemene kosten in het gastenhuis van de abdij (vanaf 1 januari 2020).
 • Daarnaast moet iedere gast voor het dekken van zijn bed voortaan een lakenpakket van de abdij  gebruiken. Dit pakket is in de kostprijs verrekend. Gebruik van eigen lakens is dus niet toegestaan.
Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 28 april 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 125,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
050 37 26 75 - nascholing.wvl@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Sixtusabdij van Westvleteren (Afgelast)
Donkerstraat 12
8640 Westvleteren (Kaart)
 • Reeks 1: (Afgelast)
  • dinsdag 12 mei 2020 van 08:30 tot 18:00
  • woensdag 13 mei 2020 van 08:30 tot 18:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.