Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/04-4 Intervisie voor vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen dienen één jaar per jaar een intervisie/nascholing te volgen om de opvang en bemiddeling op een goede manier te verzekeren.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil de scholen ondersteunen om die verplichting na te komen.

Doelstellingen:

1) Algemene ondersteuning bieden bij het uitoefenen van de taak als vertrouwenspersoon:

 • Deskundigheidsbevordering
 • Leren van elkaars ervaringen

2) Een netwerk uitbouwen waarbij men op een veilige manier kan reflecteren op de moeilijkheden die men ondervindt, alsook de successen bij het uitoefenen van de rol (vertrouwenspersoon)

3) Het bespreken van cases met focus op:

 • Het optimaliseren van de opvangvaardigheden
 • Het inhoudelijke aspect en de analyse ervan
 • De bemiddelingsvaardigheden

4) Reflectie over beleid, procedures en de concrete toepassingen hiervan (en dit in functie van de huidige wetgeving)

5) Relevante thema's bespreken waaronder omgaan met emoties, meerzijdige partijdigheid, e.a.

Doelgroep:

Vertrouwenspersonen van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur zijn aangesteld als vertrouwenspersoon.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Elke school kan een of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen. Een vertrouwenspersoon beschikt over specifieke kennis en vaardigheden die zij moeten verbeteren door het volgen van minstens één supervisie per jaar. De supervisie bestaat in een uitwisseling van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische gevallen, onder begeleiding van een facilitator. Alle vertrouwenspersonen, ook diegene die vóór 1 september 2014 werden aangesteld, moeten minstens eenmaal per jaar deze supervisie volgen.

 Tijdens een korte intro weten de deelnemers opnieuw de rol van een vertrouwenspersoon in het schoolgebeuren correct te plaatsen. Via herkenbare casussen uit het schoolleven gegrepen, kunnen de deelnemers hun rol van VP oefenen, gesteund door collega’s en onder leiding van een ervaren facilitator, erkend bemiddelaar. De deelnemers kunnen aan het einde van de sessie enkele concrete zaken benoemen die ze meenemen naar hun eigen praktijk.

Strategie en methode:

Na een korte situering en heropfrissing van de opdracht van een vertrouwenspersoon gaan de deelnemers aan de slag met herkenbare casussen uit het schoolleven. Door van elkaar te leren en in interactie met een ervaren facilitator weten zij zich te versterken in hun opdracht. Op deze manier wordt samenwerking, uitwisseling  en netwerking tussen verschillende vertrouwenspersonen van scholen uitdrukkelijk nagestreefd.

Bijkomende info:

Maximum 20 deelnemers per reeks.

De reeks gaat pas door als er 16 deelnemers voor de reeks ingeschreven zijn een week voor de start van de reeks.

Deelnemers ontvangen een geldig attest dat voldoet aan het jaarlijks wettelijk verplicht te volgen supervisiemoment.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 2 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Pletinck Beatrijs
Verhaeghe Lieven
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • woensdag 13 november 2019 van 09:30 tot 12:30
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 4: (Voorbij)
  • woensdag 22 januari 2020 van 09:00 tot 12:00
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 5: (Voorbij)
  • vrijdag 10 januari 2020 van 09:00 tot 12:00
PB Regio West-Vlaanderen (Afgelast)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
 • Reeks 2: (Afgelast)
  • maandag 16 maart 2020 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Centrumscholen Dekenij Ieper vzw (Afgelast)
Oude Veurnestraat 24
8900 Ieper (Kaart)
 • Reeks 3: (Afgelast)
  • vrijdag 20 maart 2020 van 09:00 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.