Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LTA2 Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van! Lerend netwerk - verdieping

Wil je bepaalde aspecten van begrijpend lezen verder uitdiepen en/of concretiseren? Heb je zin om een leesbevorderingstraject te bedenken samen met collega’s van andere scholen? Wil je graag meer tools in handen krijgen om begrijpend lezen te evalueren? Heeft je boekenhoek nood aan een make-over? Wil je weten hoe je je enthousiasme rond lezen deelt met je collegas op schoolWil je samen leesactiviteiten krachtiger maken? Of heb je zelf nog andere ideeën of noden om samen met collega’s iets uit te werken rond begrijpend lezen? 

Schrijf je dan in voor dit lerend netwerk! 

Doelstellingen:
 • Verdiepen en concretiseren van eigen kennis over begrijpend lezen. 
 • Samen uitwerken van zelfgekozen acties rond begrijpend lezen. 
 • Uitproberen van de uitgewerkte acties rond begrijpend lezen in de klas. 
 • Inspireren van collega’s op school. 
 • Leren van elkaar door het uitwisselen van leerervaringen en het samen reflecteren. 
Doelgroep:
 • Leraren kleuteronderwijs 
 • Leraren lager onderwijs 
 • Leraren secundair onderwijs (eerste graad) 
 • Zorgcoördinatoren 
 • Taalcoördinatoren 
Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

We werken vraaggestuurd. De deelnemers bepalen zelf de focus van het lerend netwerk. We kunnen ingaan op vragen als: evaluatie van begrijpend lezen, verrijken van de boekenhoek, uitwerken van leesbevorderingsprojecten, leesactiviteiten krachtiger maken, versterken van voorleesmomenten… 

Strategie en methode:

Het accent van dit lerend netwerk ligt op het samen uitwerken van concrete acties, alsook op het gezamenlijk reflecteren. 

De vorming bestaat uit drie halve dagen.  

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

We vragen je om telkens een laptop of tablet mee te brengen. 

 • Je nam tijdens schooljaar 2018-2019 deel aan het netwerk ‘Sterke en gemotiveerde lezers? Wij maken er werk van!’. 
 • Je engageert je om deel te nemen aan het volledige nascholingstraject van 3 sessies (3 halve dagen).  
 • Je engageert je om tussentijdse opdrachten uit te voeren in je klas. 
 • Je engageert je om tussentijdse opdrachten uit te voeren met je schoolteam. 

Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 10,00 Euro
Lesgever: Beckers Bregje
Schoofs Ingrid
Goethals Marjon
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 1 oktober 2019 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 5 november 2019 van 09:00 tot 12:00
  • dinsdag 14 januari 2020 van 09:00 tot 12:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.