Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LDSec3 Middenkadercongres so – Zorgzaam en kwaliteitsvol omgaan met je teamleden, je leerlingen én jezelf

Als lid van het middenkader in het secundair onderwijs neem je een belangrijke plaats in op school. In deze positie ondersteun je het beleid en zet je mee de koers uit voor teams op school. Belangrijk voor jou in deze positie: kennis over hoe je kan omgaan met teams, hoe je je eigen grenzen bewaakt, hoe je het beter kan maken voor elke leerling. 

Doelstellingen:

We willen middenkaderleden in het secundair onderwijs extra handvatten geven om in hun teams zorgbreed, kwaliteitsvol te werken. Naargelang de gekozen sessies kan je je teamleden of leerlingen beter ondersteunen of kan je beter omgaan met de eigen werkdruk. 

Doelgroep:

Leden middenkader so (leerlingenbegeleiders, kwaliteitscoördinatoren, graadcoördinatoren, taalcoördinatoren, TA ‘s …) 

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Ben je leerlingenbegeleider, graadcoördinator of taalcoördinator, TA of kwaliteitscoördinator of …? Wij heten jou welkom op dit derde middenkadercongres. 

Verschillende werkwinkels maken je sterker in de zorg voor jezelf bij het uitoefenen van je taken, in de zorg voor de leerlingen of in je streven naar een kwaliteitsvollere werking. Iedere deelnemer kan 3 werkwinkels volgen. 

Workshops: Workshops Reeks 1 op lesplaats Alden Biesen
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
dinsdag 12 november 2019 van 09:00 tot 10:30
Hoe breng je taalgericht vakonderwijs aan de man(nen en vrouwen van de vakgroep)?
Spreker: Bregje Beckers

In deze praktische workshop ga je samen met de taalbegeleider aan de slag met de nieuwe tool taalgericht vakonderwijsDeze zit boordevol werkvormen die tegemoetkomen aan de talige noden van de leerlingen. De begeleider toont je hoe je hiermee met de verschillende vakgroepen op je school aan het werk kan. We bekijken ook hoe de tool inspeelt op de doelen uit het funderend leerplan. 

Inclusie: een uitdaging voor elke betrokkene, welke kansen biedt inclusief onderwijs ons?
Spreker: Katleen Verboven & Francine Drijkoningen

Om dit begrip meer invulling te geven: 

  • onderzoeken we wat dit begrip bij jezelf te weeg brengt; 
  • kijken we naar wat inclusief onderwijs vandaag binnen jouw school betekent. Welke kansen en uitdagingen zie je? 
  • onderzoeken we welke mogelijkheden je ziet om binnen jouw school verder te evolueren naar een inclusieve leeromgeving. 

We staan stil bij wat is inclusie en vertrekken daarbij vanuit het gedachtegoed van Giangreco. 

We maken via filmpjes kennis met de inclusieve waarden vanuit de index voor inclusie om zo het begrip inclusie bespreekbaar te maken. Deze werkvorm kan je nadien in kleine groepen in je team gebruiken om verdere stappen te zetten in realiseren van inclusieve leeromgevingen. 

Mogelijkheden in datagebruik : wat kan je als school met eenvoudige middelen zelf onderzoeken?
Spreker: Pieter Kenis

In deze sessie krijg je een aantal voorbeelden te zien van eenvoudige onderzoeken die je als school zelf kan uitvoeren. Aan de hand van deze voorbeelden bekijken we de stappen die je moet doorlopen bij een onderzoek en gaan we dieper in op mogelijke valkuilen en weerstanden om aan zo’n onderzoek te beginnen. Veel van de benodigde onderzoeksdata hebben de scholen immers zelf in handen of zijn beschikbaar via Dataloep. Door onderzoek te doen naar het eigen functioneren kan de school betere beleidskeuzes maken en heel wat onderzoeksgegevens kunnen ingezet worden in gesprekken met leerlingen en ouders rond bijv. schoolloopbaanbegeleiding.

Aanbod workshops sessie 1 deel 2
dinsdag 12 november 2019 van 11:00 tot 12:30
Coachmodule: KIES voor je energiehandleiding (deel 1)
Spreker: Elodie Peirelinck

Deze sessie kunnen deelnemers enkel volgen in combinatie met deel 2 om 14 uur. 

In deze module zetten we in op het vaardig maken in het managen van de eigen energie. Je krijgt inzichten in de dynamiek van energiemanagement, oefent op coachende vaardigheden en krijgt veel feedback.  

Zo leer je jezelf en de ander coachen op energiehandleiding: datgene dat energie geeft, wat energie kost en wat nodig is om het proactief te optimaliseren.  

Het gaat hier niet om een gemakzuchtige keuze. Het vraagt veel moed en zelfinzicht om beslissingen te nemen in lijn van je eigen energie. Deze workshop wil je inspireren en stimuleren in je keuze voor duurzaamheid. Duurzaamheid, maar dan toegepast op jezelf. 

Hoe zet je diversiteit in bij het ontwikkelen van kwalitatief onderwijs?
Spreker: Riet Berben

De leerlingenbegeleiding staat voor nieuwe uitdagingen. Er is een groeiende diversiteit van problematieken en steeds meer leerlingen worden opgenomen in de verhoogde zorg. 

Het lijkt stilaan op een uitputtingsslag en de vraag is of we niet met een andere bril naar zorg voor leerlingen moeten kijken. 

Tijdens deze workshop maak je kennis met een methodiek om een klasportret te maken en verwerf je samen met de andere deelnemers inzichten die je op weg kunnen helpen naar een efficiënte invulling van de eerste klassenraad 

Thema gecentreerde interactie, methodiek om met teams aan de slag te gaan
Spreker: Annemie Verstraete

Werk je dikwijls met teams om veranderingsprocessen te begeleiden? Ervaar je dat als verantwoordelijke vaak als een complexte taak? Heb je de wens om de verschillende leden van een team echt met elkaar te laten samenwerken, te laten co-creëren? Ruth Cohn ontwikkelde een methodiek die de procesbegeleider handvaten geeft om de leden van een team in hun sterktes te laten groeien en daardoor het team zelf krachtiger te maken. Via interactie komen tot verandering, het levend leren door verbinding te leggen tussen de taak, het individu, de groep en de context. Vanuit concrete voorbeelden en toepassingen verkennen we de TGI-methodiek en linken we die aan onze eigen praktijkervaringen. 

Aanbod workshops sessie 2 deel 1
Mogelijkheid tot netwerking of een vrije wandeling in de omgeving dinsdag 12 november 2019 van 13:15 tot 14:00
Spreker: -

-

Werkbezoek deeltijds onderwijs dinsdag 12 november 2019 van 13:15 tot 15:45
Spreker: Atlas College domein School & Werk

We vertrekken onmiddellijk na de lunch om toe te komen omstreeks 13:45

We gaan op werkbezoek in het Atlascollegedomein School & WerkWe maken kennis met het deeltijds onderwijs en zien hoe het Atlascollege domein School & Werk dit concretiseertBelangrijk is de aanpak van leerlingen en hoe dit centrum dit uitgebouwd heeft. Met dit als basis gaan we samen in dialoog en doen wij een klasbezoek 

Aanbod workshops sessie 2 deel 2
dinsdag 12 november 2019 van 14:00 tot 15:30
Coachmodule: KIES voor je energiehandleiding (deel 2)
Spreker: Elodie Peirelinck

Deze sessie kunnen deelnemers enkel volgen in combinatie met deel 1 om 11 uur. 

Goed onderwijs en een goede begeleiding voor iedere leerling? Het nieuwe vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zet je op weg …
Spreker: Joost Laeremans

Het recente decreet leerlingenbegeleiding stelt – zeker in combinatie met de modernisering secundair onderwijs en het referentiekader onderwijskwaliteit – hoge verwachtingen aan scholen. Daarnaast stijgt de diversiteit van onze leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Heel wat scholen zetten al jaren in op leerlingenbegeleiding, maar de uitdagingen blijven groot. Het is ook niet altijd makkelijk om initiatieven op de klasvloer te laten landen. Om scholen te inspireren en te ondersteunen, werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen momenteel een vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs uit. Tijdens deze sessie krijg je een inkijk in het nieuwe vademecum en kijken we samen hoe je hiermee aan de slag kan gaan.

Omgaan met meningsverschillen in een team
Spreker: Beatrijs Pletinck

Daar waar mensen samenwerken, samenleven zijn conflicten een natuurlijk gegeven. Zeker in een school, waar samenwerking centraal staat, kan vroeg of laat een misverstand escaleren. Dat er binnen een organisatie een conflict ontstaat is op zich geen probleem. Het wordt pas een probleem wanneer iemand in een leidende rol niet weet hoe om te gaan met meningsverschillen en conflicten. Bemiddeling en bemiddelende interventies, een (relatief) nieuwe benadering kan ingezet worden in teams. De ervaring leert dat de kans op succes van het inzetten van al die interventies stijgt wanneer die interventies geïntegreerd wordt in een totaal (personeels)beleid. Wie een team aanstuurt ervaart meer en meer de nood om op een professionele manier om te gaan met verschillen en conflicten zonder dat ze daarbij formeel als bemiddelaar optreden. 

... Ik ga op werkbezoek en volg in de namiddag geen sessie in Alden Biesen
Spreker: -

-

Strategie en methode:

Keuze uit een aantal werkwinkels met verschillende werkvormen. 

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

In het kader van duurzaamheid drukken we zo weinig mogelijk af op papier. Daarom vragen we je om een (digitaal) toestel mee te brengen. 


Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand inschrijven en tot 14 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 90,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Alden Biesen (Inschrijven afgesloten)
Kasteelstraat 6
3740 Bilzen (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 12 november 2019 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.