Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LID1 Festival van de Hoop - Save the date 20/09/2019

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Mogen wij vijf minuten van jullie tijd vragen om deze uitgebreide informatie te lezen ?

Zoals jullie weten bestaat er een oude traditie binnen de pedagogische begeleidingsdienst Regio Limburg om aan het begin van het nieuwe schooljaar een pastorale startdag te organiseren waarin het nieuwe jaarthema wordt voorgesteld.

De laatste jaren merkten we een afnemende belangstelling voor dit evenement te wijten aan vele factoren. Onze eigen analyse bracht de volgende pijnpunten aan het licht:

 1. Het oorspronkelijke doelpubliek, pastoraal verantwoordelijken (al dan niet vergezeld door hun directeur), wordt steeds kleiner.
 2. Door uitsluitend op dit doelpubliek te mikken, wek je de indruk dat het dragen van het pastorale jaarthema iets is dat gebeurt door een “nichegroep” binnen de scholen, terwijl het deel zou moeten kunnen uitmaken van heel het schoolweefsel.
 3. De aanwezige pastoraal verantwoordelijken verwachten concreet materiaal dat ze kunnen gebruiken en verspreiden binnen hun school, maar bleven de laatste jaren vaak op hun honger zitten.
 4. De aanpak en invulling van de voorbije startdagen wordt als ouderwets ervaren en spreekt onze jongere leraren (en directeurs) niet of onvoldoende aan.
 5. De betrokkenheid van onze scholen bij de invulling van de startdag ligt veel te laag. Het is meer “ondergaan” dan “participeren”.
 6. Wanneer we samenwerken met het bisdom (zoals het voorbije jaar) om de startdag te organiseren voelen de onderwijsmensen zich niet aangesproken en erkend.

We vermoeden dat jullie deze pijnpunten herkennen en er zelfs nog andere kunnen benoemen. We hebben daarom besloten om het over een geheel andere boeg te gooien om tegemoet te komen aan bovenstaande verzuchtingen.

In een eerste stap hebben we een nieuwe werkgroep opgericht, de werkgroep Emmaüs, die bestaat uit vertegenwoordigers van de pedagogische begeleiding en RKG, de identiteitsbegeleiders, onze bisschoppelijk gedelegeerde, en aangevuld met een godsdienstleraar. Daar zijn we tot het volgende nieuwe concept gekomen waarvoor we jullie medewerking durven vragen.We gaan voor een heus Festival van de Hoop.

Tegenover verzuring en polarisering willen wij de vele zaadjes van Hoop die in elke school te vinden zijn vieren. We laten ons hierbij inspireren door de parabel van de zaaier.

Hoop en innovatie gaan voor ons hand in hand. Ons festival moet een plaats zijn waar élke leraar en directeur zich thuis voelt en inspiratie kan vinden voor zijn of haar dagelijks werk.

We werken met een festivalformule waarbij je zelf je eigen programma kan samenstellen. Zonder te veel te willen verklappen kunnen we al zeggen dat er inspirerende sprekers zullen zijn in minilezingen, previews van vormingen voor volgend schooljaar, standjes met uitdagend materiaal, heel veel muziek natuurlijk, en vooral de mogelijkheid om zelf te participeren aan activiteiten rond Hoop en innovatie voor het onderwijs.

Zoals dat gaat bij een festival zullen we in de volgende weken en maanden stilaan de concrete line-up onthullen.

 Op het festival willen we ook heel graag laten zien hoe in elke school in Limburg zaadjes van Hoop aanwezig zijn. Hiervoor doen we beroep op jullie.

 • Aan jullie , directeurs, vragen we om een foto te maken, een tekstje te schrijven, een verhaal te vertellen voor de camera (smartphone) waarin je laat zien of verwoordt waar er Hoop te vinden is in jullie school. Misschien zit die Hoop wel in die ene kleine ingreep op de speelplaats, of in dat fantastische schoolteam, of in dat ongelooflijke en onverwachte succesverhaal dat je kan vertellen over die leerling over wie (bijna) iedereen de Hoop had opgegeven.
 • Aan jullie,  leraren willen we hetzelfde vragen. Waar zie jij Hoop op school ? vertel je verhaal aan ons. Een foto, een tekst, een beeld, een kunstwerk… Alles is welkom.
 • Ook jullie leerlingen willen we graag betrekken. Wat betekent Hoop voor hen ? Waar vinden zij Hoop ? Hoe inspireert de school hen om Hoop te vinden ? Hoe geven zij uitdrukking aan die Hoop ? Dat zijn vragen die je op een bord kan schrijven, en waar leerlingen op kunnen reageren. Trek er een foto van en stuur die naar ons. Misschien voelen leerlingen zich wel geroepen om een Manifest van de Hoop te schrijven of kan Hoop een thema zijn in les PO of LO of muziek ? We laten het over aan jullie creativiteit.

Deel in elk geval onze Hoop in jouw school en moedig mensen aan om te participeren.

Concreet

 • Save the Date: 20 september tussen 17u en 20u is het zo ver: ons eerste Festival van de Hoop !!!
 • Alle teksten en foto’s kan je sturen naar festivalvandehoop@gmail.com
 • Indien jullie school één of meerdere kunstwerken rond Hoop zou maken, dan komen wij die met plezier bij jullie ophalen.
 • Line-up en inschrijvingsmogelijkheden volgen in de komende weken en maanden.

Mogen wij jullie alvast bedanken voor jullie enthousiaste medewerking.

Zou het niet fantastisch zijn als we uit elke Limburgse school een teken van Hoop zouden kunnen ontvangen ?

Meer informatie over het programma, deelnameprijs en mogelijkheid tot inschrijven volgt later!

Voorwaarde:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.

Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. Je kan dus nog niet inschrijven.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.