Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LRV1 Coaching van je medewerkers en je team

  • Hoe kan je als leidinggevende door te coachen medewerkers zelf tot inzichten laten komen, en bij medewerkers echt leren’ stimuleren? 
  • Hoe zet je door o.a. oplossingsgerichte vragen te stellen verandering bij medewerkers en het team in gang?  
  • Hoe zet je via coaching in op talent en hoe versterk je het? 
Doelgroep:

Leidinggevenden/Directies basisonderwijs, zorgcoördinatoren en schoolondersteuners.

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding ism BsideS
Inhoud:

In deze tweedaagse maken we je sterker als coach in je rol van directeur, coördinator of leidinggevende.  
Je leert de betekenis van individuele coaching, van teamcoaching en wat dit betekent voor jouw organisatie.  
Je maakt kennis met een aantal coaching modellen,  (bv. talentgericht coachen, oplossingsgericht coachenGrrow-model, ABCD-model )  en we oefenen je coachingsvaardigheden. (vragen stellen verder verkennen, waarderen, confronteren en uitdagen …,) 
Je maakt kennis met specifieke teamaspecten (cfr. teams of the future) en teamontwikkeling om je team sterker te coachen. 
Gedurende de ganse opleiding reflecteren we over en werken we met je eigen krachten en valkuilen als coach. 

Strategie en methode:

Tweedaagse opleiding (aparte dagen) 

Korte theoretische instructies koppelen we aan de eigen context 
We gaan ervaringsgericht en concreet aan de slag met praktijken, leervragen en cases van de cursisten in de scholen. 
We zetten in op interactie tussen de deelnemers en stellen de cursisten doe-acties voor om te oefenen in de eigen dagelijkse werkelijkheid. 

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 4 sessie(s)
Voorwaarde:
  • Je engageert je om deel te nemen aan de beide dagen

Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 14 januari 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 180,00 Euro
Lesgever: Vanderspikken Ronny
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • woensdag 15 januari 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
    • woensdag 6 mei 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.