Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LONW3 HGW als basisaanbod voor nieuwe ondersteuners. Met een eigen casus aan de slag.

Nieuwe ondersteuners maken kennis met de 7 uitgangspunten van HGW 
Toepassen a.d.h.v. eigen casus 
Hoe kunnen wij het HGW-kader inzetten als hulpmiddel om passend onderwijs in te voeren? 

Doelstellingen:

Aan het eind van deze nascholing: 

  • Hebben de deelnemers kennis van het HGW-kader 
  • Kunnen de deelnemers aan de slag gaan met de 7 uitgangspunten van het HGW-kader. 
Doelgroep:

Nieuwe ondersteuners ONW regio Limburg 

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding ism Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
Inhoud:

Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs dat aansluit bij hun mogelijkheden en onderwijsbehoeften. Handelingsgericht werken(HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen.  
De uitgangspunten van HGW faciliteren een kwaliteitsvolle implementatie, het ondersteunt scholen: leraren bij het realiseren van goed onderwijs. 

Strategie en methode:

Interactief 

Intervisie 

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Vermits het om een werksessie gaat, kan je best een laptop of tablet meebrengen.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 27 januari 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 3,00 Euro
Lesgever: Drijkoningen Francine
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 28 januari 2020 van 13:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.