Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LCLW5 Regionaal netwerk Coördinatoren CLW/CDO/CSW dbso

Tijdens dit netwerk wissel je informatie uit, leer je van en met elkaar. Je versterkt je eigen werking en formuleert samen met collega’s coördinatoren vragen of bedenkingen voor het contact overleg coördinatoren Vlaanderenbreed. 

Doelstellingen:

De doelstelling van dit netwerk is leren van en met elkaar. Ieder CLW wordt inhoudelijk sterker. Er ontstaat een gemeenschappelijke visie over het aanbieden van het deeltijds onderwijs en  duaal leren conform de regelgeving maar met accenten in de eigen context 

Doelgroep:

Dit regionaal netwerk is voor de coördinatoren CLW/CDO/CSW dbso 

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

In dit netwerk wordt informatie uitgewisseld over de interne werking in een centrum. Dit gebeurt aan de hand van agendapunten die als thema’s in het netwerk worden gebracht. Concrete thema’s zijn de rapportering, inschrijvingen, tewerkstelling, functieomschrijvingen, personeelsaangelegenheden… 

Het duaal leren is vanaf september 2019 een feit en we bekijken samen hoe we dit kunnen implementeren in de eigen werking. Hierbij laten we ons inspireren door goede voorbeelden in de regio. 

Naast de centrumeigen thema’s worden er ook thema’s door de pedagogische begeleidingsdienst aangebracht die te maken hebben met nieuwe regelgeving, duaal leren, inspectie 2.0 … We wisselen visies uit, formuleren vragen en bedenkingen voor het Vlaams overleg 

Strategie en methode:

De agenda van het netwerk wordt mee bepaald door de coördinatoren. De pedagogisch begeleider verzamelt de agendapunten en structureert ze voor het netwerk. Naar aanleiding van dit netwerk kunnen er acties opgezet worden op niveau van het centrum of op regionaal niveau. 

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:

Vermits het om een werksessie gaat, kan je best een laptop of tablet meebrengen. 

De datum en locatie worden later bepaald.


Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 13 oktober 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Berben Riet
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 14 oktober 2019 van 13:30 tot 17:00
    • maandag 27 januari 2020 van 13:30 tot 17:00
    • maandag 8 juni 2020 van 13:30 tot 17:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.