Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LONW4 Lerend netwerk type 2 voor de ondersteuners van Limburg

  • Visie op inclusief onderwijs voor leerlingen in een IAC
  • Visie op de ondersteuning van deze leerlingen en hun leerkrachten
Doelstellingen:
  • Verbreden en verdiepen van de competenties rond de realisatie van de inclusieve school in verbindende samenwerking om deze leerlingen en hun leerkrachten te ondersteunen
  • Delen van ervaringen in de ondersteuning.
Doelgroep:

Ondersteuners type 2 ONW regio Limburg

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding ism Vrij Ondersteuningsnetwerk Limburg
Inhoud:

In het netwerk streven we ernaar om kennis te maken met alle ondersteuners type 2 van ONW Limburg. Tijdens het netwerk gaan we met concrete casussen aan de slag om elkaar te inspireren en goede praktijken te delen. Samen leren staat in dit netwerk centraal.

Daarnaast willen we via dit netwerk de info vanuit ONW Limburg met jullie delen. Welke documenten hanteren we in ONW Limburg en hoe kunnen we deze aanpassen naar documenten voor type 2 ondersteuning? Wat hebben we daar voor nodig?

Via deze weg gaan we elkaar versterken in de realisatie van inclusief onderwijs.

Strategie en methode:

Interactief 

Intervisie 

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Vermits het om een werksessie gaat, kan je best een laptop of tablet meebrengen.


Voor dit initiatief kan je tot en met maandag 9 december 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 6,00 Euro
Lesgever: Verboven Katleen
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • dinsdag 10 december 2019 van 13:30 tot 16:00
    • dinsdag 11 februari 2020 van 13:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.