Aanmelden
Laden…

Even geduld...

RKG1 diMENSie-dag: Hoop doet leren

Over de katholieke dialoogschool is al veel gezegd en geschreven. En toch lijkt dit begrip zo moeilijk te vatten. Wat is het precies? Hoe kan het vorm krijgen in de school? Wat is daarvoor nodig?

In deze sessie willen we de katholieke dialoogschool bekijken vanuit een uitgesproken pedagogische invalshoek.

Doelstellingen:
  • Helderheid, oriëntatie vinden met het oog op eigen identiteit en opdracht van een katholieke basisschool
Doelgroep:

Directies basisonderwijs en begeleiding

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding ism RKG bao
Inhoud:

Christelijk geïnspireerd onderwijs heeft een roeping die erin bestaat kinderen en jongeren te vormen tot hoopvolle mensen die de wereld willen verbeteren. De toekomst is darbij geen voorspelbaar traject waaraan jongeren zich moeten conformeren. De toekomst is een open verhaal waarin het onmogelijke mogelijk wordt. Daar is de hoop te ontwaren.

Acht Bijbelse intuïties zetten je op het spoor van de hoop: gastvrijheid – duurzaamheid – rechtvaardigheid – uniciteit in verbondenheid – kwetsbaarheid en belofte – verbeelding – generositeit – de eigen inspiratie van de school.

Die Bijbelse intuïties zinderen mee in ZILL. Ze zetten leraren aan om genereuze zaaiers van hoop te zijn, eerder dan ambtenaren en uitvoerders.

Strategie en methode:

Er worden aanzetten tot reflectie aangereikt over de relevantie van identiteit voor onderwijs en opvoeding.

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Er is een broodjesmaaltijd voorzien


Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 28 november 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Lesgever: Snijkers Rik
Snoecx Carl
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 29 november 2019 van 09:30 tot 13:30
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.