Aanmelden
Laden…

Even geduld...

RKG2 Identiteit voorbij de buitenkant

Zin in een pedagogie die er voor elk kind toe doet? Zin in een hoopvol pedagogisch bezig zijn? Zin om de christelijke bronnen in hun existentiële relevantie te ontdekken? Zin om samen met andere directeurs in vrijheid stil te staan bij ‘de zin van school’? Zin om authentiek zoekend te zijn? Zin om bevrijd te worden van de formele buitenkant van ‘katholieke dialoogschool’?

Doelstellingen:
  • Je krijgt kaders die je oefenkansen geven om visie te vormen omtrent de essentie van een ‘katholieke dialoogschool’.

  • Je vindt inspiratie om je ganse pedagogisch bezigzijn op een eigentijdse manier vorm te geven in de geest van de bijbelse bronnen.
  • Je krijgt ruimte om met elkaar in dialoog te gaan, om zo je kompas hoopvol te richten.
  • Via het boekje ‘Hoop doet leren’ willen we ingaan op de nood aan positieve verhalen.
Doelgroep:

Directies basisonderwijs

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding ism RKG bao
Inhoud:

Uit eerder onderzoek naar de invloed van hoop op leren blijkt er een grote correlatie te zijn.

Hoop associeert met beter leren en met betere levenstevredenheid. Of in de geest van het nieuwe leerplan: hoop draagt bij aan zin in leven én zin leren!

Hoe geven we als school vorm aan deze hoop?

Carl Snoecx geeft via zijn boek ‘Hoop doet leren’ aanzetten voor een pedagogie van de hoop.

Hier valt te lezen dat je als school hoop genereert wanneer je je laat inspireren door 7 wegwijzers: gastvrijheid – duurzaamheid – rechtvaardigheid – uniciteit in verbondenheid – kwetsbaarheid en belofte – verbeelding – generositeit. Deze wegwijzers hebben een bijbelse grondslag waarin een heel specifieke manier van kijken naar de mens en de wereld zit.

Deze wegwijzers én de bijbelse intuïties worden ‘schoolecht’ gemaakt.

Strategie en methode:

Via een leesgroep zorgen we voor een verdere verdieping van de wegwijzers en de bijbelse intuïties én voor een vertaalslag voor de eigen school.

Deze leesgroep komt éénmaal per trimester samen op een uit-gelezen plaats van hoop (later te bepalen).)

Op woensdag middag beginnen we met een maaltijd, beluisteren we kort welke hoop er op deze plek te ontdekken valt, nemen we een deel van het boek onder de loep en zoeken we naar concretisering.

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
  • Er is een broodjesmaaltijd voorzien.
  • Je engageert je om deel te nemen aan het volledige traject van 3 sessies.
  • Je beschikt over het boekje ‘Hoop doet leren’ van Carl Snoecx.

3 woensdagen - nog af te spreken - en telkens op een andere (hoopwekkende) locatie.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 45,00 Euro
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Lesplaats nog niet gekend
(Kaart)
  • Reeks 1:
    Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.