Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LGK6 Tussen droom en daad: Levend Latijn en Oudgrieks in het Vlaamse onderwijs

'Levend Latijn' is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het modernevreemdetalenonderwijs. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn en Oudgrieks. 

Doelstellingen:
  • genuanceerd en kritisch nadenken over het toepassen van didactiek van moderne vreemde talen in het onderwijs van klassieke talen, ook in verband met de bestaande leerplannen;
  • verschillende methodes en toepassingen ervan onderscheiden;
  • een uitgebreide kennismaking met de immersiemethode van Hans Ørberg;
  • verschillende soorten oefeningen ontwikkelen die actieve taalbeheersing beogen ter versterking van het tekstbegrip;
  • basisinstructies in het Latijn en het Grieks hanteren voor praktisch gebruik in de klas;
  • authentieke teksten selecteren die tot een snel tekstbegrip bij leerlingen leiden.
Doelgroep:

Leerkrachten Latijn en Grieks, alle graden 

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

'Levend Latijn' is in. In heel verschillende landen gaan enthousiaste leraren aan de slag met didactieken die aanleunen bij het modernevreemdetalenonderwijs. Betekent dit alles een revolutie voor het onderwijs van oude talen? Draagt actieve kennis bij tot een beter tekstbegrip? En kunnen we hier iets mee in de context van het Vlaamse onderwijs? Deze nascholing biedt zowel kritische reflectie als praktische voorbeelden en wegwijzers voor levend Latijn en Oudgrieks.

Prof. Dr. Christian Laes (University of Manchester/Universiteit Antwerpen) doceert geschiedenis van de oudheid en klassieke talen. Als voorzitter van Classica Vlaanderen volgt hij de actualiteit van het onderwijs van klassieke talen in Vlaamse en Europese context. Hij heeft meer dan twintig jaar ervaring met ‘actief Latijn’, en publiceerde er ook over.

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
  • In het kader van duurzaamheid drukken we zo weinig mogelijk af op papier. Daarom vragen we je om een (digitaal) toestel mee te brengen. 

Voor dit initiatief kan je tot en met donderdag 9 januari 2020 inschrijven en tot en met vrijdag 3 januari 2020 uitschrijven.
Bijdrage: 90 Euro
Lesgever: Laes Christian
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • vrijdag 10 januari 2020 van 09:30 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.