Aanmelden
Laden…

Even geduld...

LWis3 Coöperatief Leren voor leerkrachten wiskunde secundair onderwijs d.m.v. Kagan structuren

We voelen in onze lessen dikwijls de nood om samenwerkende werkvormen toe te passen. We denken hierbij aan binnenklasdifferentiatie en aan een sterkere betrokkenheid en motivatie van onze leerlingen. Ook zal vanuit de modernisering so de nood naar activerende en samenwerkende werkvormen toenemen nu we via de nieuwe leerplannen genoodzaakt worden om gericht te remediëren, te verdiepen en te verbreden in onze lessen.

Doelstellingen:
  • Visie op Kagan coöperatief leren
  • Kagan structuren leren kennen en toepassen
  • Inzicht verwerven hoe je via het Kagan-concept kan werken aan de verwerking van kennis en informatie, communicatie- en denkvaardigheden, alsook groepsdynamische processen.
Doelgroep:

Deze opleiding is door haar opbouw zowel geschikt voor beginners als voor wie al eerder een algemene Kagan-opleiding volgde. Alle structuren en voorbeelden worden toegepast op diverse wiskundige domeinen uit de 1ste, 2de en 3de graad.

Aanbieder: Regio Limburg - Pedagogische Begeleiding
Inhoud:

Heel wat onderzoek bevestigt dat samenwerkend leren het leren van elke leerling intenser en krachtiger maakt. Samenwerking tussen leerlingen gaat echter niet zomaar. De leeromgeving moet veilig en interactief zijn, leerlingen moeten elkaar nodig hebben om een opdracht uit te voeren zonder dat ze zich achter iemand verschuilen.

Het Coöperatief Leren werd ontwikkeld door Dr. Spencer Kangan en is gebaseerd op een gestructureerde, gelijkwaardige en iteractieve samenwerking in zorgvuldig samengestelde groepen.

Binnen de heterogeniteit van de groep geniet elk kind… Studeis hebben uitgewezen dat via de Kagan structuren niet alleen de zwakkere leerlingen leerwinst boeken, maar dat ook de middengroep en de sterke leerlingen fiks vooruit gaan. De leerwinst wordt gecreëerd doordat de leerlingen samen gestructureerd discussiëren over de leerstof, samen zoeken naar oplossingen, elkaar uitleg geven en  elkaar aanvullen.

De Kagan structuren zijn krachtige instrumenten om inzichten en theorie te vertalen naar de praktijk. Kagan structuren hebben een diepgaande impact op het leerproces en de daaruit voortvloeiende positieve leerresultaten door de manier waarop we de leerstof aanbrengen te veranderen en niet de leerstof zelf.

Strategie en methode:

Het is een interactieve vorming waar de deelnemers de structuren ervaren en oefenen tijdens de les.

Bijkomende info:
Like Lincka  

Blijf op de hoogte van alle nascholingen georganiseerd door de Pedagogische Begeleiding Regio Limburg i.s.m. Lincka:

 
Door in te schrijven, verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden.
Sessies: 6 sessie(s)
Voorwaarde:

Er is een broodjesmaaltijd voorzien en tijdens de pauzes wordt koffie, thee of water voorzien.


Voor dit initiatief kan je tot en met dinsdag 12 november 2019 inschrijven en tot en met woensdag 6 november 2019 uitschrijven.
Bijdrage: 270 Euro
Lesgever: Coens Liesbet
Contact: Pedagogische begeleiding Katholiek Onderwijs Vlaanderen
011 26 44 00 - secretariaat.lim@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • woensdag 13 november 2019 van 09:00 tot 16:00
    • woensdag 29 januari 2020 van 09:00 tot 16:00
    • woensdag 27 mei 2020 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.