Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/11 Geïntegreerd werken met de ontwikkelingsdoelen sociaal emotionele educatie op basis van het ontwikkelingsdynamisch kader van Anton Došen - Introductiesessie

Scholen ondersteunen in het werken met de ontwikkelingsdoelen sociaal emotionele educatie (OV3) binnen het proces van handelingsplanning met de inzichten vanuit het ontwikkelingsdynamisch kader van Anton DošenDeze sessies zijn de eerste van een traject als basis van regionaal lerende netwerken.   

‘Emotionele Ontwikkeling’ is dankzij het SEN-SEO project en de niet aflatende inzet van de SEN-SEO Regiegroep de voorbije jaren een sleutelbegrip geworden in de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. We zijn er alsmaar meer van overtuigd dat goed inschatten van en afstemmen op het emotionele ontwikkelingsniveau noodzakelijk is om mensen met een beperking ondersteuning op maat te bieden. We zijn overtuigd van de waarde die het kader biedt voor de onderwijspraktijk. 

Het ontwikkelingsdynamisch kader van Anton Došen en zijn (door de SEN-SEO-groep herwerkte) ‘Schaal voor Emotionele Ontwikkeling’ zijn praktische handvatten om (probleem)gedrag beter te begrijpen en meer realistische verwachtingen en doelstellingen te formuleren voor de begeleiding.

Doelstellingen:

 Kennis over het ontwikkelingsdynamischkader van Anton Došen bijbrengen in functie van de beeldvorming en de onderwijsbehoefte van de leerling voor de sociaal emotionele ontwikkeling binnen de handelingsplanning.

Doelgroep:

Alle teamleden binnen OV3 die de inhoudelijke kennis van het ontwikkelingsdynamischkader van Anton Došen wil verwerven of opfrissen.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Steunpunt Mens en Samenleving SAM (sen-seo trainer)
Inhoud:

www.samvzw.be 

Binnen de literatuur is weinig terug te vinden over de emotionele ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking. Nochtans zou ons dit kunnen helpen om duidelijk te maken waarover we precies praten, en zou het ons een gemeenschappelijke taal kunnen geven. In deze vorming staan we daarom achtereenvolgens stil bij wat emoties, gevoelens en affecten zijn. Dit, samen met de behoeften die eruit voortkomen, motiveren mensen namelijk tot bepaalde gedragingen. En deze gedragingen proberen wij in onze ondersteuning te sturen, te stimuleren of net te minderen. Het ontwikkelingsdynamisch kader helpt hierbij om na te gaan of deze gedragingen aangepast zijn, afwijkend of bijna ziekelijk anders zijn. En daarnaast gaan we ook na of de gedragingen die we zien, overeenstemmen met de cognitieve ontwikkeling.

In de vormingsmodule rond inschaling schetsen we de achtergrond van de schaal, het ontwikkelings-dynamische kader. We gaan na van waar de fasen in de ontwikkeling komen, en tonen de parallellen en verschillen met een ‘normale’ ontwikkeling. We werpen kort een blik op andere schalen die emotionele ontwikkeling in kaart kunnen brengen, en bekijken de voor- en nadelen van de SEO-R² in gebruik. En natuurlijk gaan we ook inschalen door middel van zelfingebrachte casussen. Op die manier kunnen we proefondervindelijk de mogelijkheden van de schaal ervaren, de werkwijzen die gehanteerd kunnen worden, en de richtlijnen die bij het scoren en interpreteren worden gegeven. Na deze vorming moeten de deelnemers in staat zijn om een inschaling op te maken voor iemand met een verstandelijke beperking. 

Strategie en methode:

Tijdens de introductiesessie wordt het ontwikkelingsdynamisch kader bijgebracht of opgefrist. Na deze sessie kan de vervolgsessie ‘ontwikkelsessie gevolgd worden die de link legt tussen het ontwikkelingsdynamisch kader van Anton Došen en de handelingsplanning met focus op het domein SEE. Hiervoor werken we samen met Sen-seo (samenwerking steunpunt mens en samenleving i.s.w. met HoGent).   

Bestaat uit 2 sessies  

In de eerste wordt het concept verduidelijkt en in de tweede wordt stilgestaan bij de inschaling of hoe kijken naar gedrag

Bijkomende info:

Tijdens de middag wordt een broodjesmaaltijd voorzien.

In functie van implementatie en opvolging binnen de school zijn deelnemers per school aan te bevelen.  

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Schoolteams OV3 Katholiek onderwijs Vlaanderen die geen of weinig kennis hebben van het ontwikkelingsdynamischkader van Anton Došen. 

De introductiesessie levert de basis voor de ontwikkelsessie en de regionale leerplatforms. 


Voor dit initiatief moeten minimum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zondag 13 oktober 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Lesgever: Van Acker Katrijn
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • vrijdag 18 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.