Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/11 Geïntegreerd werken met de ontwikkelingsdoelen sociaal emotionele educatie op basis van het ontwikkelingsdynamisch kader van Anton Došen - Ontwikkelsessie

Scholen ondersteunen in het werken met de ontwikkelingsdoelen sociaal emotionele educatie (OV3) binnen het proces van handelingsplanning met de inzichten vanuit het ontwikkelingsdynamisch kader van Anton DošenDeze sessies zijn de eerste van een traject als basis van regionaal lerende netwerken.

De deelnemers aan deze sessie gaan met een gedeeld referentiekader aan de slag en kunnen hun meegebrachte casussen beter afstemmen op de onderwijspraktijk én kunnen na de vorming tijdens regionaal lerende netwerken met elkaar in contact blijven om ervaringen uit te wisselen over het toepassen van dit kader in hun eigen klas of schoolcontext. 

Doelstellingen:

De link wordt gelegd tussen het niveau van SEO (kader Anton Došen ) met de ontwikkelingsdoelen OV3 SEE binnen handelingsplanning met effect tot op de klasvloer.  

Doelgroep:

Alle schoolteamleden OV3 die kennis hebben van het ontwikkelingsdynamisch kader van Anton Došen. Deze sessie bouwt verder op de ’introductiesessie’. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen i.s.m. Steunpunt Mens en Samenleving SAM (sen-seo trainer)
Inhoud:

In deze sessie leer je hoe je, eenmaal je alle elementen van de inschatting hebt verzameld, welke elementen je naar je begeleiding meeneemt. We staan stil bij de grote ankerpunten in begeleiding zoals afstand en nabijheid in de relatie, de begeleidingsstijl, de structuur en begrenzing die iemand nodig heeft, de invulling van de activiteiten en de communicatie. Ook probleemgedrag komt per fase aan bod. 
De bundel ‘Van inschatting naar ondersteuning’ biedt je een praktische en concrete aanpakgids, die je tegelijkertijd ook een reflectieluik aanreikt. De casus wordt door middel van het reflectieluik verder uitgewerkt, en resulteert uiteindelijk in een ondersteuningsplan voor die betrokken persoon. 

Strategie en methode:

Met de ervaring van het kader van Anton Došen maken we de vertaalslag van de kennis naar doelgroepen, types… om het niveau van SEO te linken aan de ontwikkelingsdoelen SEE binnen de HP met effect tot op de klasvloer. 

Er wordt gewerkt vanuit zelfingebrachte casussen

Bijkomende info:

Broodje en drank ter plaatse

In functie van implementatie en opvolging binnen de school zijn 2 deelnemers per school aan te bevelen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Basiskennis hebben over het kader van Anton Došen 


Voor dit initiatief moeten minimum 2 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot en met zaterdag 23 november 2019 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 100,00 Euro
Lesgever: Van Acker Katrijn
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Afgelast)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • donderdag 28 november 2019 van 09:00 tot 16:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.