Aanmelden
Laden…

Even geduld...

8/19/09-3 Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur

Doelstellingen:

De preventieadviseur van de interne dienst op school is wettelijk verplicht om zich bij te scholen zie Codex Titel II, Hoofdstuk I, artikel 23.

Via de nascholing “Terugkomdag voor PA3, Basiskennis Preventieadviseur” wil het KATHOLIEK ONDERWIJS VLAANDEREN aan preventieadviseurs van katholieke onderwijsinstellingen de gelegenheid bieden deze nascholing te volgen.

Deze opleiding voldoet aan de wettelijke vereisten van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 en komt voor op de lijst van de FOD WASO.

Doelgroep:

Dit is een individugerichte nascholing voor preventieadviseurs van scholen van het katholiek gewoon en buitengewoon basis– en secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of van katholieke internaten die door hun schoolbestuur voltijds of deeltijds aangesteld zijn of zullen worden als preventieadviseur.

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Wijzigingen wetgeving en evolutie in de wetenschap en techniek in verband met welzijn op het werk.

Strategie en methode:

De nascholing is maximaal afgestemd op bruikbaarheid en haalbaarheid in een on­derwijscontext en bevat vele praktijkvoorbeelden. Concreet materiaal dat rechtstreeks gebruikt kan worden op school wordt ter beschikking gesteld via een speciale website waar de preventieadviseurs die de opleiding – Basiskennis – (PA3) bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben gevolgd toegang tot hebben. Samenwerking, uitwisseling en netwerking tussen cursisten van verschillende scholen wordt uitdrukkelijk nagestreefd.

Cursisten ontvangen een aanwezigheidsattest.

Bijkomende info:

Deelname in de kosten: € 40,00 - cursusteksten en koffie inbegrepen. Lunch: De cursisten kunnen ter plaatse een middagmaal (broodjesmaaltijd) nuttigen (inbegrepen in de prijs).

Inschrijving: Uiterlijk tot acht dagen voor de datum van de nascholing. Het aantal deelnemers is strikt beperkt tot 40 per reeks.

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen die de opleiding basiskennis –Preventieadviseur Interne Dienst gevolgd hebben.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

De opleiding ‘Preventieadviseur Interne Dienst – Basiskennis’ gevolgd hebben al of niet georganiseerd door Katholiek Onderwijs Vlaanderen (vroeger VSKO).


Voor dit initiatief kan je tot 4 dagen op voorhand inschrijven en tot 8 dagen op voorhand uitschrijven.
Bijdrage: 40 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Hermans Steven
Plaats en Data:
PB Regio West-Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 435
8310 Brugge (Kaart)
 • Reeks 2:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Oost-Vlaanderen
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 3:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
PB Regio Limburg (Volzet)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
 • Reeks 4: (Volzet)
  • dinsdag 19 november 2019 Van 09:00 tot 16:30
PB Regio Mechelen-Brussel
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 5:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Wachtlijst
(Kaart)
 • Reeks 6:
  Datum en Sessies nog niet gekend.
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.