Aanmelden
Laden…

Even geduld...

module 1 Introductie in het GOK-beleid in het Buitengewoon onderwijs

Doelstellingen:
 • De deelnemers reflecteren over het fenomeen (kans-)armoede, doelgroep-leerlingen en diversiteit.
 • De deelnemer kent de regelgeving op GOK in het BuO.
 • De deelnemer kent de kwaliteitscirkel en de impact ervan op het GOK-beleid.
 • De deelnemer kan samen met het schoolteam het (geplande) GOK-beleid voor de komende schooljaren realiseren en ondersteunen/coördineren.
 • De deelnemers reflecteren op de betekenis van het GOK ondersteuningsbeleid voor het beleidsvoerend vermogen van de school.
 • De GOK-coördinator kent de inhoud van zijn functiebeschrijving en takenpakket.
 • De deelnemer heeft zicht op de inhouden van de drie thema’s van het gelijke kansenbeleid.
 • De deelnemer heeft zicht op de betekenis van veranderen en innoveren in de organisatie
Doelgroep:

startende (GOK-) coördinatoren en medewerkers startende directies

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

We starten de bijeenkomst met een reflectie over het thema en de betekenis van een gelijke onderwijskansbeleid om leerlingen vanuit hun specifieke context als kansarmoede, migratieachtergrond en socio-culturele diversiteit te ondersteunen.

We staan stil bij de doelgroep en we bespreken de regelgeving en de kwali-teitscirkel van een GOK-beleid. We bespreken hoe we een planmatig en doelgericht ondersteuningsbeleid uitstippelen en we staan stil bij de betekenis van GOK voor het beleidsvoerend vermogen van de school.

De deelnemers krijgen ook een overzicht van de inhoud van de drie GOK-thema’s. Tenslotte nemen we de functiebeschrijving en het takenpakket van de GOK-coördinator door. We stippen enkele aandachtspunten aan voor een innovatief proces en om het draagvlak te vergroten. We bespreken ook de rol van de leidinggevende in het GOK-beleid.

Strategie en methode:

Via input van de lesgever, aanreiken van diverse materialen, het gebruik van interactieve en coöperatieve werkvormen, zetten we stappen in de richting van de beoogde doelen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze nascholing GOK in het BuO duurt een volledige dag.
Tijdens de middag wordt een broodjesmaaltijd voorzien.


Voor dit initiatief mogen maximum 3 deelnemer(s) per school, scholengemeenschap, instelling, bestuur of organisatie ingeschreven worden.
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 30,00 Euro
Lesgever: Hoedekie Dieter
Bracaval Peter
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 4 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
PB Regio Mechelen-Brussel (Inschrijven afgesloten)
Frederik de Merodestraat 18
2800 Mechelen (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • vrijdag 4 oktober 2019 van 09:00 tot 16:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.