Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/20 - PRO Verdiepende opleiding voor trajectbegeleiders in duaal leren

Tijdens deze 2 opleidingsdagen gaan we dieper in op enkele belangrijke aspecten van de opleidingsvorm duaal leren.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil met deze nascholing vooral inzetten op de pedagogisch-organisatorische aanpak van het duaal leren.

Doelstellingen:
 • Je ziet het onderscheid tussen begeleiden en evalueren.
 • Je past de principes van oplossingsgericht werken toe op de begeleiding van de jongere.
 • Je krijgt inzicht in de basisprincipes van evalueren en feedback geven en je past dit toe op de activiteitenlijst en competenties uit het opleidingsplan.
 • Je kan de softskills, noodzakelijk bij duaal leren, onderscheiden en evalueren.
 • Je verwerft inzicht in de principes van handelingsgericht werken.
 • Je kan de basisprincipes bij het opmaken van het opleidingsplan op basis van het standaardtraject toepassen.
 • Je verwerft inzicht in enkele belangrijke coachingstechnieken.
 • Je leert omgaan met uitdagingen, verandering en weerstand via OMdenken en versterkt inzicht in je eigen functioneren.
 • Je kan met behulp van kernkwadranten reflecteren en bijsturen.
Doelgroep:

Trajectbegeleiders en/of betrokken vakleerkrachten die al één of meerdere jaren actief zijn in een duale opleiding. Ook mentoren zijn welkom, duaal leren is immers samen vormgeven van het leerproces!

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Aan de hand van 2 opleidingsdagen wordt dieper ingegaan op belangrijke aspecten van duaal leren.

OPLEIDINGSDAG 1

Sessie 1 (VM) – Hoe werken we samen in duaal leren? intro
Begeleiden/evalueren: Jongeren begeleiden en ondersteunen in hun leer- en ontwikkelingsproces, nagaan in welke mate competenties verworven zijn, bijgestuurd moeten worden.
(oplossingsgericht begeleiden en evalueren, handelingsgericht werken)
door Duopunt – Tineke Tonnard

Sessie 2 (NM) – van standaardtraject naar opleidingsplan
Doel van een opleidingsplan. Plan van aanpak, goede prakijkvoorbeelden. Samen met vakbegeleider (en mentor) actief aan de slag.

OPLEIDINGSDAG 2

Sessie 1 (VM) – Hoe werken we samen in duaal leren? verdieping
We werken verder op de inzichten verworven op de sessie begeleiden/evalueren van dag 1.
door Duopunt – Tineke Tonnard

Sessie 2 NM) – Coachen van mentor en vakleerkracht
Omdenken: hoe meer problemen hoe liever, aan de slag met kernkwadranten.
door Joost Hillewaere

Strategie en methode:

Elke sessie wordt geleid door een ervaringsdeskundige.

Er is mogelijkheid tot interactie, het stellen van vragen, het voorleggen van casussen …

Tijdens deze opleiding is er ruimte voor ervaringen uit te wisselen en mogelijkheid tot vormen van een netwerk.

We zien deze opleiding als een leertraject van 2 dagen zodat er een vertrouwensband gecreëerd wordt en hieruit eventueel een lerend netwerk kan ontstaan.

Ook mentoren zijn van harte welkom zodat praktijkgericht gewerkt kan worden.

Bijkomende info:

Ontvangst vanaf 9u met koffie, thee, water ... We starten stipt om 9u30.

Er is een broodjesmaaltijd inbegrepen.

Gelieve uw laptop mee te brengen, wij voorzien toegang tot internet.

Reeds uitgewerkte documenten zoals een opleidingsplan, evaluatiedocument, screening … mogen steeds meegebracht worden!

Sessies: 3 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 7 dagen op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: De Pue Wim
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Katholiek Onderwijs Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Guimardstraat 1
1040 Brussel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 26 november 2019
   Katholiek Onderwijs Vlaanderen Guimardstraat 1 1040 Brussel (kaart)
   van 09:00 tot 17:00
  • vrijdag 5 juni 2020
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 09:30 tot 13:00
KOGEKA 4 (Inschrijven afgesloten)
Technische-Schoolstraat 52
2440 Geel (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 21 november 2019
   KOGEKA 4 Technische-Schoolstraat 52 2440 Geel (kaart)
   van 09:00 tot 17:00
  • dinsdag 2 juni 2020
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 09:30 tot 13:00
Sint-Baafshuis (Inschrijven afgesloten)
Biezekapelstraat 2
9000 Gent (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • dinsdag 19 november 2019
   Sint-Baafshuis Biezekapelstraat 2 9000 Gent (kaart)
   van 09:00 tot 17:00
  • woensdag 3 juni 2020
   Digitaal via een ZOOM-sessie (kaart)
   van 09:30 tot 13:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.