Aanmelden
Laden…

Even geduld...

82182 Themadag KIES – 17 oktober 2019

Wat is KIES?

In het kalenderjaar 2019 geven we vorm aan het project KIES, een samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Departement Onderwijs & Vorming. Het project kwam er na onderzoek dat Geert Devos en collega’s uitvoerden naar stress en welbevinden bij leidinggevenden in het basis- en secundair onderwijs (SONO).

KIES staat voor Knowledge, Integrity, Empowerment & Stability. Deze vier woorden vatten het opzet van de verschillende initiatieven van ons professionaliseringsproject samen. Met ons aanbod willen we een antwoord bieden op de hoge werkdruk, stress en (symptomen van) burn-out die onderwijsprofessionals met een leidinggevende functie ervaren. De themadag van 17 oktober 2019 staat helemaal in het teken hiervan.

Doelstellingen:
 • De principes van zelfzorg en weerbaarheid tegenover stress en burn-out kennen
 • Weten wat het betekent om “poortwachter” te zijn binnen het welzijnsbeleid (leren omgaan met stress en burn-out, hanteren van een goede zelfzorg, work-life balans), binnen het HR-beleid (personeels- en professionaliseringsbeleid), binnen het communicatiebeleid (verbindend communiceren intern en extern) en binnen het pedagogisch-didactisch beleid
 • De verworven inzichten op de themadag kunnen transfereren naar de eigen praktijk
Doelgroep:

Voor directies basis- en secundair onderwijs en volwassenenonderwijs en internaatbeheerders 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Identiteit & kwaliteit, Professionalisering Schoolleiders, Projectgroep KIES
Inhoud:

Programma

 • 9.00 uur: Ontvangst
 • 9.30 uur: Verwelkoming (Peter Van Iseghem)
 • 9.35 uur: Plenaire lezing door de Minister van Onderwijs & Vorming (of een afgevaardigde): KIES voor minder stress en meer welbevinden bij schoolleiders
 • 10.00 uur: Opzet en verloop van de dag (Elodie Peirelinck)
 • 10.10 uur: Pauze
 • 10.30 uur: KIES uit 9 workshops
 • 12.00 uur: Broodjeslunch
 • 13.00 uur: Plenaire lezing door Lut Celie: KIES voor jezelf – Opdat jezelf geven niet jezelf weggeven wordt
  De gevolgen van een dwingende maatschappij en verwachtingen van anderen kunnen ervoor zorgen dat onze energie wegstroomt en belemmeren ons om voeling te behouden met onze ‘binnenkant’! We willen wel iets veranderen, we weten: zo kan het niet langer... Maar waar begin je? We krijgen soms negatieve boodschappen die ons raken en kwetsen, ons besmetten. We gaan er niet altijd consequent mee om. We voelen wel dat men over onze grenzen gaat maar we zwijgen om de lieve rust en vrede. De macht van de gewoonte kan heel krachtig zijn. Blijf ik bij de pakken zitten, toekijkend hoe de omgeving de controle overneemt? Of zal ik er in slagen evenwicht te vinden en vanuit mijn kracht, trouw te blijven aan mezelf én toch doelgericht en daadkrachtig mijn leven op te nemen! Het doel is je beter in je vel te voelen, meer tot jouw wortels door te dringen!
 • 14.00 uur: Pauze
 • 14.30 uur: Plenaire lezing door Lieven Boeve (directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen): KIES voor minder stress en meer welbevinden bij schoolleiders
 • 15.00 uur: Plenaire lezing door Paul Van Den Bosch: KIES voor energy management
  Ons energiepeil en -gevoel gaan op en neer. Daar is niets mis mee, en we moeten dipjes kunnen aanvaarden. Immers, 'what goes up, must go down' en je kan niet altijd op de toppen van de golven surfen. In deze presentatie geeft Paul Van Den Bosch inzicht in een aantal mogelijke oorzaken van energieverlies. Hij geeft daarnaast een aantal onmisbare tips om dit energieverlies te beperken of zelfs om te buigen in energiewinst. Voldoende slaap, een juist voedingspatroon en de juiste lichaamsbeweging spelen hierbij een cruciale rol.
 • 16.00 uur: gezellig napraten met een drankje en een versnapering
 • 16.45 uur: Einde
Workshops: Workshops Reeks 1 op lesplaats Bluepoint Antwerpen
Aanbod workshops sessie 1 deel 1
donderdag 17 oktober 2019 van 10:30 tot 12:00
1. KIES voor meer veerkracht met hartcoherentie – Adem je terug in balans
Spreker: Annekatrien Masschelin

Als je langdurig onder stress staat, kan je heel wat klachten krijgen. Je lichaam heeft immers de tijd niet om te recupereren en raakt uit balans.

Hartcoherentie is een eenvoudige, wetenschappelijk onderbouwde ademhalingstechniek die balans brengt in je lichaam en zo je veerkracht versterkt. Het is doeltreffend bij klachten van (chronische) hyperventilatie, stress en burn-out en kan ook preventief ingezet worden. Tijdens deze workshop leer je wat de gevolgen zijn van stress en hoe je hier zelf actief aan kan werken met hartcoherentie.

2. KIES voor je energiehandleiding – Coachmodule
Spreker: Elodie Peirelinck

In deze module zetten we in op het vaardig maken in het managen van de eigen energie. Je krijgt inzichten in de dynamiek van energiemanagement, oefent op coachende vaardigheden en krijgt veel feedback. 

Zo leer je jezelf en de ander coachen op energiehandleiding: datgene dat energie geeft, wat energie kost en wat nodig is om het proactief te optimaliseren. 

Het gaat hier niet om een gemakzuchtige keuze. Het vraagt veel moed en zelfinzicht om beslissingen te nemen in lijn van je eigen energie. Deze workshop wil je inspireren en stimuleren in je keuze voor duurzaamheid. Duurzaamheid, maar dan toegepast op jezelf. 

3. KIES voor geluk
Spreker: Wim Van Nieuwenhuize

Hoe kan je gelukkig in het leven staan, zowel thuis als op school? Je verkent de dimensies van geluk, gaat na waaruit je allemaal kracht kan putten en welke houding je kan aannemen tegen het leven.

4. KIES voor leiderschap en veerkracht
Spreker: Sonja Reckers

Als schoolleiding hebben we dagelijks te maken met tal van beïnvloedende factoren: verwachtingen van het schoolteam, wijzigende regelgeving, vragen van leerlingen en ouders, verwachtingen van vakorganisaties,… Het doel is goed de visie en missie van jullie schoolorganisatie voor ogen houden, samen met het betrokken schoolteam. Hoe doe je dit allemaal zonder zelf de pedalen te verliezen? M.a.w. hoe kan je zo goed mogelijk het hoofd bieden aan al deze uitdagingen én gelijktijdig goed voor je schoolteam zorgen? Dit kan wanneer je als schoolleiding éérst goed voor jezelf zorgt zodat je vervolgens goed voor je team kan zorgen.

5. KIES voor een doeltreffend, integraal en samenhangend pesoneelsbeleid
Spreker: Caroline Van Driessche en Johan Vercauteren

Je maakt kennis met hoe een scholengemeenschap werk maakt van aanvangsbegeleiding en een dynamisch personeelsbeleid voert. Dit vanuit het standpunt van een algemeen directeur en van een coördinerend directeur. Welke criteria worden er gebruikt bij aanwerving? Hoe speel je in op competenties van mensen? Hoe begeleid je startende leerkrachten binnen een school en binnen een scholengemeenschap? Hoe bed je een goede (aanvangs-)begeleiding in een evaluatietraject in? Op deze en andere vragen krijg je in de workshop een antwoord.

6. KIES voor feedbackcultuur op de school
Spreker: Hans Mennes

Onderwijs maak je als directeur niet alleen, dat doe je samen met jouw team. Hoe sterker het team, hoe fijner de samenwerking en hoe sterker en duurzamer het onderwijsresultaat. 

Een sterk team is een (h)echt team waar alle betrokkenen echt benieuwd zijn naar elkaar en elkaar feedback (durven) geven.  

(H)echt, omdat we elkaar kunnen vertrouwen, waarderen en durven bijsturen. Sterk, omdat we elkaar uitdagen, inspireren en mogen verschillen van mening, ook al is het soms lastig. 

Met andere woorden, een hecht team is een ploeg waar iedereen de vaardigheden van een “feedbackcultuur” kent en inzet. 

In deze sessie geven we inzicht in en oefenen we op de vaardigheden van deze feedbackcultuur. 

7. Geannuleerd - KIES voor externe communicatie als “poortwachter” die de polsslag voelt van de werkvloer en de samenleving – Hoe als “poortwachter” verfrissend en met effect extern communiceren als je geen “tijd” en geen “geld” hebt?
Spreker: Walter Van Wouwe

In deze workshop maken we kennis met een contextanalyse waarbinnen je als leidinggevende mag opereren. We gaan op zoek naar de kernmissie van je schoolplek en geven suggesties hoe je deze zowel intern als extern kan communiceren. Een duurzaam intern draagvlak opbouwen in dialoog met je medewerkers is hier van groot belang. De “tamtam” is terug van weggeweest. De beste ambassadeurs voor je school zijn missiegedreven medewerkers: moderne kathedraalbouwers. 

8. KIES voor teamzorg – Met de “wel in je vel-sleutels” op weg naar een krachtig en veerkrachtig team
Spreker: Sabine Keerman

We moeten met zijn allen steeds meer en langer werken en de uitdagingen/opgaven zijn best pittig… Dat weegt soms op het team. Vooral geëngageerde en hardwerkende medewerkers gaan gebukt en die wil je toch niet kwijt… Hoe houden we de moet eruit en de moed erin? Hoe lukt het je om de klaagmodus om te buigen naar een energiegevende focus? Hoe bewaak je de werkgoesting? In deze sessie worden de ‘wel in je vel-sleutels’ aangereikt. Deze sleutels ondersteunen je, zodat je team krachtig blijft, ondanks de intense job. Ze helpen je de mentale en fysieke veerkracht versterken. Medewerkers die zich goed voelen, zijn positiever, meer betrokken, werken vlotter samen, vallen minder uit en bovendien ‘van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen…’

9. KIES voor gedeeld leiderschap en nieuw leidinggeven
Spreker: Koen Marichal

In deze workshop snijden we door de mist van gedeeld leiderschap. Wat is het wel en wat is het niet? Waarom is het noodzakelijk en wat zijn de grenzen ervan? En vooral ook: hoe creëer je gedeeld leiderschap en wat betekent het voor jezelf als schoolleider. Meer dan vroeger vraagt leiderschap identiteitswerk en adaptief vermogen.

Sessies: 2 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
Bluepoint Antwerpen (Inschrijven afgesloten)
Filip Williotstraat 9
2600 Berchem (Antwerpen) (Kaart)
 • Reeks 1: (Voorbij)
  • donderdag 17 oktober 2019 van 09:00 tot 16:45
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.