Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/26 Studievoormiddag preventie: brandveiligheid in scholen

Een preventieadviseur is een wettelijk verplichte functie in een Belgische onderneming. De personen die deze functie bekleden staan de werkgever bij met de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Doelstellingen:

Een preventieadviseur is een wettelijk verplichte functie in een Belgische onderneming. De personen die deze functie bekleden staan de werkgever bij met de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Doelgroep:

Dit initiatief wordt georganiseerd voor leden van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De studievoormiddag is gericht aan iedereen die in contact komt met deze materie (schoolbesturen, directies, preventieadviseurs, verantwoordelijke leerkrachten brandbestrijdingsdienst ….).

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Schoolbesturen zijn verplicht om in te staan voor de brandveiligheid in hun scholen. De bepalingen inzake de brandveiligheid in schoolgebouwen worden samengebracht in de normenreeks NBN S21-204. Deze NBN-normen worden opgesteld en uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie. De vier delen behandelen zowel de ‘organisatie’ als de ‘technische maatregelen’ die in acht genomen moeten worden om de brandveiligheid in scholen te garanderen.

Programma Studievoormiddag

8.45 u.     Onthaal van de deelnemers

9.10 u.     Verwelkoming

9.15 u.     Bart Vanbever, Senior Expert Fire Safety, Agoria Lid van de normalisatiewerkgroep ‘NBN S 21-204’
               ‘Brandveiligheid in scholen: NBN S21-204’
              • Resultaten van het prenormatieve onderzoek over ‘Brandbeveiliging in onze scholen’
              • De nieuwe normen ‘Brandveiligheid in scholen’: NBN S 21-204, delen 1 tot 4 – overzicht en evolutie

10.45 u.   Pauze

11.00 u.   Sarah Claeys, Stafmedewerker, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
               Preventieadviseur
               ‘Taken, opdrachten en aansprakelijkheid van de PA’

12.00 uur Einde

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot en met woensdag 11 maart 2020 in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: meerdere lesgevers .
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Afgelast)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Afgelast)
    • donderdag 19 maart 2020 van 08:45 tot 12:00 (Afgelast)
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.