Aanmelden
Laden…

Even geduld...

7/19/01-2 Goed werkgeverschap

Doelstellingen:

De deelnemers maken kennis met invalshoeken van goed werkgeverschap. 

De deelnemers verwerven inzichten in personeelsbeleid, gekoppeld aan het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Doelgroep:

Bestuurders van scholen, internaten en centra voor volwassenenonderwijs van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, eventueel vergezeld door leidinggevende(n) belast met beleids- en bestuurlijke taken. 

Aanbieder: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Inhoud:

Het lerarentekort is brandend actueel. Toch mag dit niet de enige reden zijn om vanuit je leidinggevende verantwoordelijkheid in ‘goed werkgeverschap’ te investeren.

Eerst staan we stil bij meerdere contextfactoren die ons tot deze ambitie aanzetten: ons opvoedingsproject, de wet op psychosociaal welbevinden, de wetenschappelijke onderbouw…

Maar welke triggers helpen ons vooruit om dit daadwerkelijk te realiseren? We reiken enkele handvatten aan voor een strategisch HR-beleid en we koppelen onze taak in personeelsbeleid aan het nieuwe referentiekader voor onderwijskwaliteit. Nu kunnen we concreet aan de slag…

Strategie en methode:

Sessie vertrekkende van uit de inspiratie van de katholieke dialoogschool, doorspekt met voorbeelden, illustratie, inspirerende praktijkvoorbeelden en bespreking van casussen.

Bijkomende info:

Deze sessie wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Sessies: 1 sessie(s)
Voorwaarde:

Deze sessie wordt georganiseerd voor leden van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.


Voor dit initiatief kan je tot 1 dag op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 0,00 Euro
Lesgever: Misschaert Stefaan
De Smet Jan-Baptist
Goeminne Els
Contact: Katholiek Onderwijs Vlaanderen
info nascholingsprojecten: +32 2 507 07 80 - nascholing@katholiekonderwijs.vlaanderen
Plaats en Data:
PB Regio Limburg (Inschrijven afgesloten)
Tulpinstraat 75
3500 Hasselt (Kaart)
  • Reeks 1: (Voorbij)
    • maandag 14 oktober 2019 van 19:00 tot 22:00
PB Regio West-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Baron Ruzettelaan 435
8310 Assebroek (Brugge) (Kaart)
  • Reeks 2: (Voorbij)
    • dinsdag 22 oktober 2019 van 19:00 tot 22:00
PB Regio Oost-Vlaanderen (Inschrijven afgesloten)
Marialand 31
9000 Gent (Kaart)
  • Reeks 3: (Voorbij)
    • donderdag 24 oktober 2019 van 19:00 tot 22:00
Ben je zeker da je

Geef aub. de datum van uitdiensttreding mee.